Frågor & svar
Nyheter
För den som vill jobba i ett socioekonomiskt utsatt område är Teach for Sweden den rätta utbildningen. Foto: Colourbox

Lärare blir ledare

Ledarskap är en viktig faktor för framgång i klassrummet. Programmet Teach for Sweden utbildar därför lärare som också blir ledare. 

Publicerad:

Två år tar det att läsa in den kompletterande pedagogiska utbildningen samtidigt som man är anställd som lärare på en högstadieskola. Allt bygger på att man är beredd att arbeta på en skola i ett socioekonomiskt utsatt område. Erik Dahlman, rekryterings- och urvalschef, berättar mer. 

– Varje år går var sjätte elev ut högstadiet utan behörighet till gymnasiet. Vår vision är att alla barn ska nå behörighet och ha samma chans att forma sin egen framtid, oavsett vilket föräldrahem eller geografiskt område de kommer ifrån. 

Potential som ledare

För att bli antagen till Teach for Sweden måste dels kraven för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU, se faktaruta) uppfyllas, dels ska den sökande ha potential att bli en ledare. Enligt Erik Dahlman är ledarskap en viktig faktor för framgång i klassrummet och rollen som lärare.

– Det handlar om att skapa trygghet i barnens lärande. När de är trygga i gruppen och med läraren ordnar sig resten. Man måste nästan uppleva det i praktiken för att förstå det. 

Därför arbetar Teach for Sweden med ledarskap som bärande idé. Här kommer också mentorskap in i bilden. Varje ledare kopplas samman med en chef från näringslivet eller offentlig sektor.

– Vi pratar om skolor och klasser där det brukar vara hög omsättning på lärare. Eleverna är 14-15 år och testar nya lärare, det kan bli lite tufft. Nästan alla har någon fas där det är lite extra utmanande, påpekar Erik Dahlman.

Började med naturvetare

Teach for Sweden har funnits i Sverige i fem år och utbildningen började egentligen med tanke på civilingenjörer och naturvetare. Just då var det en stor brist på lärare inom naturvetenskapliga ämnen. 

– Ingenjörer och naturvetare har dessutom fördelen att de har tillräckligt många poäng inom ett ämne för att uppfylla kraven för KPU, säger Erik Dahlman.

Numera finns det lärarbrist inom nästan alla ämnen och deltagarna i programmet kommer från olika universitetsutbildningar. 

– Gemensamma faktorer för deltagarna är ledaregenskaper som social, kommunikativ och empatisk förmåga. Samt att man fokuserar på lösningar och visar handlingskraft. Det är det som behövs för att ge barnen förutsättningar för lärande. 

Text: Natalie von der Lehr