Frågor & svar
Nyheter

Läkare bättre än lärare på att bedöma studenters hälsa

En ny utredning föreslår flera förbättringar för att öka tryggheten för studenter som blir sjuka. Att reglerna blir mer lika de som gäller för resten av arbetslivet är positivt, men förslaget på hur kompensationen för en sjukskrivning ska gå till riskerar att leda fel, menar Naturvetarna.

Publicerad:

Utredningen om tryggare och effektivare studier (2017:06) föreslår att man som sjukskriven student ska få behålla studielån och bidrag för att sedan kunna ansöka om att slippa betala tillbaka lånet, om man har uteblivna studieresultat. Det innebär att det i princip är en underkänd kurs som avgör om man får ett försäkringsskydd eller inte. Detta anser Naturvetarna är onödigt komplicerat, otydligt och inte tillräckligt rättssäkert.

– Det är bättre om en läkarbedömning avgör i vilken omfattning studenten är sjuk och har nedsatt arbetsförmåga, i likhet med hur det är i sjukförsäkringssystemet i övrigt. Vi kan inte riskera studenternas psykiska hälsa genom ett system som bygger på att leverera studieresultat, säger Lovisa Wilhelmsson, ordförande i Naturvetarnas studentråd.

Studenthälsovården på plats måste också stärkas och byggas ut, anser Naturvetarna.

– Våra studenter måste veta vad de har rätt till och erbjudas den hjälp de behöver – både i förebyggande och rehabiliterande syfte. Det ska vara möjligt att studera med hälsan i behåll, säger Lovisa Wilhelmsson.
Utredningen innebär dock flera positiva nyheter för universitets- och högskolestudenter. Till exempel innebär det att man som student kan bli deltidssjukskriven, precis som i arbetslivet i övrigt, och att karenstiden minskar från 1 månad till 14 dagar.

Dessutom ska ansvaret för rehabiliteringsåtgärder bli tydligare genom att det flyttas till utbildningssamordnaren.

– Sverige behöver ett trygghetssystem som gynnar studenterna och förebygger ohälsa. Att bli sjuk kan orsaka stress och oro för att inte kunna leverera fullt ut, och leder inte sällan till psykisk ohälsa. En ohälsosam studietid påverkar i sin tur framtidens arbetsliv – och i förlängningen samhället, säger Lovisa Wilhelmsson

Läs hela Naturvetarnas yttrande om utredningens förslag här

Johanna Rösth

projektledare webb

Kommentarer

Kommentera