Frågor & svar
Nyheter

Kvinnor hemma med barn missgynnas i karriären

Än idag missgynnas kvinnor i arbetslivet. Att dela mer lika på föräldraförsäkringen och undvika deltidsfällan är ett viktigt steg mot ett mer jämställt arbetsliv.

Publicerad:

Idag firas Internationella kvinnodagen för att belysa kvinnors rättigheter runt om i världen. Men trots flera framsteg är det fortfarande kvinnor som i störst utsträckning drar nitlotten i arbetslivet i Sverige.

Att kvinnor missgynnas beror på att de är föräldralediga under längre tid än män och att de oftare går ner i arbetstid under småbarnsåren. Det får konsekvenser för löneutvecklingen och karriären blir lidande då färre kvinnor får samma möjligheter till chefspositioner. Dessutom blir pensionen lidande till följd av deltidsarbete och förlorad arbetsinkomst.

– Ett viktigt steg för ett mer jämställt arbetsliv är att dela mer lika på föräldraförsäkringen, säger Kristofer Jervinge, biträdande avdelningschef Kommunikation och påverkan på Naturvetarna.

Enligt rapporten Föräldraskap och karriär från Saco blir män i högre grad chefer på grund av att kvinnor i större utsträckning är frånvarande på arbetsplatsen. Studier visar också på att löneskillnader mellan män och kvinnor i sin tur till stor del beror på skillnaderna i karriärmöjligheter, givet att man arbetar inom samma sektor. 

– Sacos studie bekräftar egna undersökningar som Naturvetarna har gjort kring hur karriärmöjligheter hänger ihop med att kvinnor är frånvarande i större utsträckning dessa år. Vad som är viktigt att komma ihåg är dock att karriär inte nödvändigtvis behöver betyda chefsspåret. Vi arbetar också för att man ska kunna få en god karriär om man väljer specialistspåret, oavsett kön.

Lönesamtalet en väg bort från oförklarade löneskillnader

Det finns även oförklarade löneskillnader mellan män och kvinnor som inte går att hänvisa till skillnad i karriärmöjligheter. Beräkningar kring hur karriärmöjligheter skiljer sig mellan kvinnor och män som Naturvetarna genomförde för ett antal år sedan visade att chefslönepremien inte är lika hög för kvinnor.

– De värderingar och maktstrukturer som gäller i arbetslivet måste förändras. Det måste bli fler kvinnor på chefspositioner och i expertroller, till likvärdiga löner som män. Där ser vi att lönesamtalsmodellen kan hjälpa att lyfta vad individen de facto bidrar med i verksamheten och slå hål på förutfattade värderingar kring till exempel föräldraledighet och kön, säger Kristofer Jervinge.

Tre tips till ett mer jämställt arbetsliv:

  1. Dela lika på föräldradagarna.
  2. Om ni går ner i arbetstid för att få ihop livspusslet, dela även på detta.
  3. Ta nästa steg i din karriär. Naturvetarnas karriärservice ger dig rådgivning och verktygen att nå dina individuella karriärmål.

 

Johanna Rösth

projektledare webb

Kommentarer

Kommentera