Frågor & svar
Nyheter
Från vänster: Christina Ho, Felicia Heiligers, förbundsdirektör Per Klingbjer, Monique Ion och Lovisa Wilhelmsson.  Christina, Monique och Lovisa är med i Naturvetarnas studentråds styrelse.

”Kul, intressant och väldigt lärorikt!”

Så säger Felicia Heiligers om Naturvetarnas kongress som hon deltog på 9-10 november. Dagarna inleddes med Jan Eliasson, diplomat och politiker som har arbetat över hela världen.

Publicerad:

– En fantastisk föreläsning! Lång, men jättespännande och intressant hela tiden.

Efter det berättade fyra yngre naturvetare om hur de via sina jobb bidrar till att lösa globala problem. Deras teman var vatten, solel, tropiska väderprognoser och antibiotikaresistens.

Felicia Heiligers tycker att kongressen är en fantastisk möjlighet att nätverka. Genom att prata med många olika personer kan man lära sig vad man själv kan komma att jobba med. Man har också möjlighet att påverka i bland annat studentfrågor.

Hon tycker också att det var intressant att se hur kongressen fungerade med formalia och utskottsarbete. Formalia är de ordningsfrågor som ett möte måste behandla för att få beslutsmässighet. Utskottsarbetet tar kongressombuden ställning både till förbundsstyrelsens propositioner samt de motioner som medlemmar har skickat in. Felicia Heiligers deltog i utskottet som behandlade verksamhetsberättelsen för de föregående tre åren och lyssnade till när förbundsstyrelsen berättade om detta.

Oändliga möjligheter

– En så här stor mötesplats ger oändliga möjligheter! Det roligaste var att möta så många personer med olika bakgrunder och yrken. Man får nya tankar och inspiration, det är värdefullt.

Naturvetarnas förbundsstyrelse har även representation från studentkåren, och Felicia Heiligers blev invald för de kommande tre åren. Hon har alltid tyckt att det varit lockande och hennes förhoppning var att bli invald.

Inom några veckor kommer de tio personerna i den tillträdande förbundsstyrelsen att ha sitt uppstartsmöte. Då beslutar de mer i detalj vad de vill uppnå under denna period, och går igenom vad var och en kan bidra med.

– Jag hoppas att vi uppnår allt vi tar oss an, säger hon. Jag ser fram emot att komma igång med uppdraget inom förbundsstyrelsen och att föra naturvetarstudenters talan där.

Felicia Heiligers läser Hållbar stadsutveckling på KTH och kommer att vara student i minst två år till.

Fortsätt vara medlem!

Hon understryker hur viktigt det är att vara medlem i Naturvetarna. Förutom goda möjligheter att träffa andra naturvetare så tycker hon om att kunna vara med och påverka i frågor kring exempelvis utbildningar. Att få karriärrådgivning och inblick i vad man kan jobba med är värdefullt.

Kommentarer

Kommentera