Frågor & svar
Nyheter

Klimat och miljö drabbas av ny budget

Den budget för 2019 som M och KD röstade igenom i mitten av december innebär mindre pengar till miljö och klimat. De myndigheter som påverkas, och som Naturvetarna är kontaktförbund för, är bland andra Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och landets 21 länsstyrelser.

Publicerad:

– Det är ett olyckligt beslut som kommer att drabba verksamheten och våra medlemmar. Oroande också att förändringarna ska genomföras så snabbt, säger Andreas Nyström, förhandlingschef på Naturvetarna.

Senast vid årsskiftet ska ett regleringsbrev lämnas till Naturvårdsverket, där det ska framgå vilka uppgifter som ska prioriteras.

Kan ändras i vårbudgeten

– Nu sätter vi hoppet till vårändringsbudgeten, som kan justera finansieringen till det bättre, säger Andreas Nyström.

Han påminner om att Naturvetarna tidigare har efterfrågat en långsiktighet i finansieringen av länsstyrelserna och andra myndigheter som utför mycket av det viktiga miljö- och klimatarbetet. Tvära kast i finansieringen gör det svårt att planera verksamheten.

Mildra effekterna

– Hur stora och vilka konsekvenserna blir är i dagsläget svårt att bedöma i detalj. Vi jobbar nära våra lokala Saco-S-föreningar för att mildra effekterna av nedskärningarna, som kan leda till uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Naturvetarna centralt har en bra dialog med berörda myndigheter. Men det mesta fackliga arbetet sker genom Saco-S-föreningarna lokalt.

Åtgärdsförslag i januari

– Det pågår ett intensivt arbete på våra myndigheter för att få en överblick av följderna av nedskärningarna. Tidigt i januari kommer man ha ett åtgärdsförslag i samverkan med Saco-S-föreningarna lokalt.

Medlemmarna är välkomna att kontakta den lokala Saco-S-föreningen för att få information om läget. I början av januari kommer bilden att klarna av budgetläget och vilka verksamheter som ska prioriteras.

– Naturvetarnas medlemsrådgivning håller öppet vardagar under jul- och nyårshelgerna. Vi finns tillgängliga för att ge råd och stöd till medlemmarna, säger Andreas Nyström.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera