Frågor & svar
Nyheter

Jakob hittar lösningar i dialog

Fackligt stöd är kärnan i Naturvetarnas service. Våra ombudsmän coachar och stöttar medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatserna. Det handlar om allt från arbetsmiljö till att få löneprocessen att fungera.

Publicerad:

Jakob Lindmark, ombudsman inom offentlig sektor på Naturvetarna, drivs av att hjälpa medlemmarna och förbättra deras arbetsvillkor. Vägen till framgång menar han är dialog, och inte konfrontation.

– På de arbetsplatser där samspelet mellan fack och arbetsgivare fungerar bra är chansen störst att kunna påverka, säger han övertygande.

En aktuell fråga är den psykosociala arbetsmiljön. Stress och dålig arbetsmiljö gör att många drabbas av mental utmattning. Den typen av ärenden ökar.

– Det kan låta dystert, men kom ihåg att de flesta är välmående och jobbar på fungerande arbetsplatser. När medarbetarna mår bra går som regel också verksamheten bra.

Lyckade möten

Om det pratade Jakob Lindmark på ett medlemsmöte för akademikerna på en myndighet i Umeå.

– Det blev ett lyckat möte där jag berättade om arbetsgivarens ansvar enligt lag och vad man kan göra själv som individ i frågor om arbetsmiljön.

Senare i veckan åkte han till Uppsala och mötte medlemmar på en myndighet. Då handlade det om pension och hur man som individ kan påverka den.

– Ju tidigare i arbetslivet man börjar tänka strategiskt på pension desto större chans att påverka utfallet. Det viktigaste är att välja en arbetsgivare som har kollektivavtal eftersom tjänstepensionen utgör en stor del av pensionen. Lönen och hur länge man jobbar påverkar också den totala pensionen eftersom det finns ett positivt samband mellan livslön och pension.

Merit på cv

Ofta är det de lokala fackliga föreningarna som tar initiativ till medlemsmöten och bjuder in Naturvetarna.

– Vi jobbar mycket genom de förtroendevalda, där min roll är att coacha och stötta dem. Det handlar om allt från att få löneprocessen att fungera till att omförhandla det lokala kollektivavtalet.

Därför är det viktigt för honom att skapa goda relationer till de lokala fackliga föreningarna inom staten, kommunerna och landsting/regioner. Det gör han bland annat på fackliga kurser och ordförandekonferenser med förtroendevalda.

Han vill få fler att engagera sig fackligt och bli förtroendevalda på arbetsplatserna.

– Det ger personlig utveckling och man får verkligen möjlighet att påverka, och får på köpet insyn i organisationen.

Kan det vara en merit på sitt cv?

– Ja absolut. Och det leder till att många förtroendevalda blir chefer. 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera