Frågor & svar
Nyheter

”Allt vi gör är bättre än att inte ha gjort något!”

Sofia Karlström ville få inspiration att utveckla engagemanget i sin lokala förening. En rekryteringskurs för förtroendevalda gav tips, nätverk och energi!

Publicerad:

En fråga som många förtroendevalda funderar på är hur man får fler medlemmar. Sofia Karlström säger att det viktigaste är att göra något.

– Välj en sak och fokusera på det. Känn dig inte otillräcklig, för allt vi förtroendevalda gör är bättre än att inte ha gjort något! Det är viktigt att känna sig nöjd med sin insats, och att vara rädd om sig. 

Sedan 2011 jobbar hon på Cepheid med utveckling av diagnostikprodukter. Sedan 2014 är hon med i lokala akademikerföreningens styrelse och lägger en del av sin arbetstid för medlemmarnas och arbetsplatsens bästa.

Varför ville du gå rekryteringskursen?

– Jag ville få inspiration och utveckla engagemanget bland medlemmarna i föreningen. Vi behövde ha en närmare kontakt, så att de ser vad vi i styrelsen gör och varför det är viktigt att ha en lokalförening.

Med på kursen var även förtroendevalda från olika förbund, vilket Sofia Karlström tycker var väldigt bra. Att utöka sitt nätverk och bolla funderingar med flera är alltid nyttigt. Hon ville också skapa en medvetenhet hos arbetsgivaren för arbetet som den lokala föreningen gör.

Bolaget expanderar och har på några år gått från 100 personer till drygt 400. Att som förtroendevald kunna träffa de nyanställda är såklart viktigt, och då gärna snart efter att de har börjat.

Har du några tips att dela mig dig av?

– Prata med folk! Berätta varför du har valt att engagera dig och vad du tycker är viktigt. Tala om vilka fördelar som finns med att vara medlem i ett fackförbund, och med att ha en lokal representation.

Ibland träffar man på någon som redan är medlem i Naturvetarna men som har glömt att uppdatera sin medlemsprofil med ny arbetsgivare. Inför exempelvis förhandlingar vill styrelsen veta vad medlemmarna tycker. Är det någon som inte står med på listan över Saco-medlemmar, så vet den lokala fackliga styrelsen inte att personen är medlem och kan inte heller fråga vad hen tycker.

Har ni genomfört någon konkret förändring efter kursen?

– Vi har börjat med ”Akademikerfika”, en kvart varannan vecka. Ibland med något tema, och ibland för att helt enkelt bara vara synliga och tillgängliga.

Tillsammans med HR-avdelningen har de fått till en ny rutin för information till nyanställda, och kommer att dela ut broschyrer och en goodiebag. De nya anslagstavlorna i fikarummen fyller också en viktig funktion.

De lokalt förtroendevalda är inbjudna av HR att delta vid en internutbildning för chefer.

– Det är bra för cheferna att känna till vårt perspektiv så att de är förberedda och kan svara på frågor vid förhandlingar.

Kommentarer

Kommentera