Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Fråga experten: Hur får vi en bättre arbetsmiljö?

Den psykosociala arbetsmiljön på mitt jobb är under all kritik. Folk mår dåligt, vilket avspeglar sig på stämningen och resultatet. Vad bör chefen göra och vad kan vi själva göra för att vända trenden?
Publicerad:

Att folk mår dåligt, och även blir utbrända, är ett växande problem i arbetslivet. Det kan både våra egna ombudsmän och undersökningar från Saco vittna om. Brist på återhämtning i ett alltmer uppkopplat samhälle, där jobbet ständigt är närvarande, bidrar till det. 

Enligt lag har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön, som kan delegeras till chefen. Chefen har då det straffrättsliga ansvaret, vilket blev tydligt vid dödsfallet på Kolmårdens djurpark för några år sedan, där chefen dömdes av tingsrätten.

”Det viktiga är att ha en vilja till lösning och att alla tar sitt ansvar.”

Det innebär att chefen har ett särskilt ansvar för att lösa problemet. Även medarbetarna har ett ansvar. Kom ihåg att alla är varandras arbetsmiljö på jobbet.

I ett första steg bör arbetsgivaren ta hjälp av företagshälsovården för att lösa problemen. Tillsammans med skyddsombudet och/eller lokala facket identifierar ni vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Prata med alla inblandade för att få en bild av situationen. När ni är överens om problembilden är det möjligt att hitta lösningar i dialog. Det kan handla om allt från en bristfällig organisation till brist på ledarskap. Utifrån det kan åtgärder sättas in, som till exempel ledarskapsutbildning och översyn av organisationen.

Här gäller det att agera lite snabbt innan problemen eskalerar. Ju längre man väntar desto svårare att vända trenden.

Hur lösningen ser ut varierar från fall till fall. Det viktiga är att ha en vilja till lösning och att alla tar sitt ansvar. Att dela positiva upplevelser, som att fira framgångar, ska inte underskattas.

 Text: Elba Abreu

Kommentarer

Kommentera