Frågor & svar
Nyheter

Häng med på kongressen!

På kongressen den 9 november kan du se öppningsseminariet live här på webben. Temat är Vem fixar vår hållbara välfärd? Talare är Jan Eliasson, diplomat, och fyra framstående naturvetare som berättar om hur de bidrar till de globala hållbarhetsmålen.

Publicerad:

Webbsändningen av kongresseminariet läggs upp på denna webbsida med start kl 10.15, och går även bra att se i efterhand.

Följ kongressen på sociala medier via #nakongress. 

Program kongressens seminarium 9 november

10.15 Naturvetarnas ordförande Ivar de la Cruz hälsar välkomna

10.25 Jan Eliasson: En hållbar värld – ett globalt helhetsperspektiv

11.10 Naturvetare skapar världens framtid. Naturvetare som bidrar till hållbarhetsmålen om hur de gör skillnad:

  • Liisa Smits, Ignitia
  • Andreas Sandgren, ReAct
  • Louise Croneborg Jones, Världsbanken
  • Jon Warghed, Trine

11.40 Hur frigör vi potentialen till att göra skillnad? En diskussion om förutsättningar och villkor i arbetslivet. Samtal med Liisa Smits, Ignitia; Louise Croneborg Jones, Världsbanken, Jon Warghed, Trine, samtalsledare Malin von Essen.

12.10 Göran Arrius, ordförande Saco

12.25 Avslutande reflektioner: Per Klingbjer, förbundsdirektör Naturvetarna

Läs mer om Naturvetarnas kongress och vad som händer under dagarna.

 

Mer om naturvetarna som talar

Liisa Smits, IGNITIA

Liisa Smits är fysiker och meteorolog samt grundare och vd för företaget Ignitia, som har utvecklat världens första modell för att prognosticera tropiskt väder.

Ignitia startade som ett forskningsprojekt för att förstå skillnaderna i tropiska väderförändringar och bygga en modell för att förutsäga dem med hög noggrannhet. Vädertjänsten lyfter precisionen i prognoserna för tropikerna från 39 till 84 procent, vilket ger positiva effekter på två av världens stora utmaningar, fattigdom och matförsörjning. 2014 lanserade Ignitia sin vädertjänst i Ghana. 2018 är målet att nå ut till en miljon småbönder i Västafrika. Affärsmodellen bygger på samarbeten med operatörer som tar en del av intäkterna från tjänsten, 4 cent per 48-timmarsprognos. Bönderna betalar per sms via sina kontantkort.

Jon Warghed, TRINE

Jon är datavetare på Trine. Genom innovativa finansieringslösningar bidrar Trine till hållbarhetsmålet Hållbar energi för alla och till att förbättra livskvaliteten på landsbygden söder om Sahara.

Trine skapar en möjlighet för personer i energifattigdom att ha ett val, att kunna få möjlighet att skapa en bättre värld för sina barn. Hittills har privatpersoner genom Trine investerat i decentraliserad solenergi till ett värde av över 100 miljoner kronor och påverkat nära en halv miljon människor vardag. Människor som vi hoppas kommer vara nästa generation naturvetare att hjälpa oss tackla andra problem i framtiden.

Louise Croneborg-Jones, Världsbanken & the Global Water Partnership

Louise Croneborg-Jones är Water & Climate Investment Advisor på Världsbanken och the Global Water Partnership. Hon har, framför allt via sitt arbete på Världsbanken, arbetat för att lösa vattenutmaningar runt om i Afrika och Asien.

Louise mission är hur man bäst investerar i lösningar på vattenproblem - från risken av översvämningar till brist på dricksvatten - genom att koppla ihop vetenskap, politiska prioriteringar och digitalisering. Det är viktigt därför att hållbar användning av vatten, för flertal ändamål och för ekosystem, kräver integrerade lösningar i korselden mellan ekonomiska och samhällspolitiska intressen. Kriser och konflikter har, i flertal fall en vattendimension som försvårar samarbete och framsteg, som t.ex. brist på vatten eller underutvecklad tillgång till vatten. Klimatförändringar sätter globala och lokala vattenutmaningar på sin spets – hur skall man bäst investera i denna framtidskontext?

Andreas Sandgren, MSc, PhD ReAct - Action on Antibiotic Resistance

Andreas Sandgren är policyrådgivare vid ReAct – en global katalysator som förespråkar, stimulerar och påverkar i riktningen för ett globalt engagemang kring antibiotikaresistens. I sitt arbete vid ReAct, lyfter Andreas problemet med antibiotika-resistens och bidrar till att hitta hållbara lösningar för framtiden.

– Det är en utmaning som har varit en genomgående komponent av det jag arbetat med tidigare och som jag nu fokuserar helt på. Det finns mycket vi kan göra på alla nivåer i samhället för att förhindra att antibiotikaresistens uppstår och sprids samt för att antibiotika ska förbli effektivt och finnas tillgänglig för de som verkligen behöver det, säger Andreas.

Läs mer om talarna och deras arbete här.