Frågor & svar
Nyheter

Goda möjligheter att få jobb för naturvetare

Årets framtidsprognoser för akademiker är här. Arbetsmarknaden för naturvetare blir allt bättre. En nyhet är att efterfrågan på dietister ökar och att det nu råder balans på arbetsmarknaden för biologer.

Publicerad:

– Naturvetare som påbörjar en utbildning idag kommer inte att uppleva några större svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Marita Teräs, utredare på Naturvetarna.

De största skillnaderna jämfört med prognoserna till förra årets upplaga är en tilltagande efterfrågan på dietister, samt bedömningen att det på 5 års sikt inte längre kommer att vara några naturvetargrupper som upplever stor konkurrens om jobben.

Framförallt ökar antalet naturvetare som är sysselsatta inom tjänstesektorn stadigt och på offentlig sektor. Naturvetare med en bred examen och en tydlig idé om hur de vill använda sin kompetens är efterfrågade.

– Mitt bästa råd till dig som ska börja studera är att ställa kritiska frågor till utbildningsansvarig om hur de förbereder sina studenter för yrkeslivet och hur kontakterna med de framtida arbetsgivarna ser ut, säger Naturvetarnas utredare Marita Teräs som tagit fram prognoserna för naturvetare.

Naturvetarnas bedömningar, där siffran i parantes anger prognosen säkerhet där 1 är mycket hög säkerhet och 5 är mycket hög osäkerhet.

Liten konkurrens om jobben

 1. Arbetsmiljöingenjör (3)
 2. Biomedicinsk analytiker (2)
 3. Data- och systemvetare (3)
 4. Dietist och nutritionist (3)*
 5. Djursjukskötare (3)
 6. Kemist (4)
 7. Matematiker och statistiker (3)

Balans

 1. Agronom och lantmästare (3)
 2. Biolog (5)*
 3. Biomedicinare (4)
 4. Fysiker och sjukhusfysiker (4)
 5. Geovetare och naturgeograf (4)
 6. Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör (5)
 7. Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare (3)
 8. Miljöutbildad (5)

*Prognosen från 2017 är förändrad.

Vill du veta mer om bedömningen för enskilda utbildningsinriktningar kan läsa mer på Naturvetarnas arbetsmarknadssidor på webben eller i årets upplaga av Framtidsutsikter. Saco publicerar årligen Framtidsutsikter i samarbete med Naturvetarna och andra Sacoförbund.

Johanna Rösth

projektledare webb

Kommentarer

Kommentera