Frågor & svar
Nyheter

Så blir Sverige attraktivt som kunskapsnation

Sverige måste bli mer attraktivt som studie- och kunskapsnation. För att lyckas är internationalisering av universitet och högskola av stor vikt. Naturvetarna har lämnat synpunkter på regeringens förslag på en strategi för internationalisering.

Publicerad:

Utredningen föreslår nya mål och en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor. Dessutom vill utredningen tydliggöra i högskolelagen att den samlade internationella verksamheten vid respektive högskola ska bidra till stärkt kvalitet av utbildning och forskning.

För att lyckas med det uppsatta målet att Sverige ska ha hög attraktionskraft som studie- och kunskapsnation krävs dock mer konkreta åtgärder enligt Naturvetarna.

– För att nå målet behövs internationellt konkurrenskraftiga löner och arbetsvillkor för forskare och undervisande personal. Dessutom krävs att svensk och utländsk personal ska leva och arbeta under samma villkor, vilket tyvärr inte sker idag, säger Tobias Lundquist, utredare på Naturvetarna.

Även stapling av tidsbegränsade anställningar måste upphöra och ett samlat ansökningsförfarande för statliga stipendier bör inrättas, skriver Naturvetarna i sitt yttrande.

Utredningens förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Läs Naturvetarnas yttrande här.

Johanna Rösth

projektledare webb

Kommentarer

Kommentera