Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Fråga juristen: Borde vi ha ett samboavtal?

Jag har precis flyttat ihop med min partner. Behöver vi ett samboavtal och vad ska det i så fall innehålla? Vilken hjälp kan vi få från er?

Publicerad:

Svar: Har ni flyttat ihop kan er bostad och bohag komma att delas lika mellan er om ert samboförhållande upphör och en av er begär bodelning enligt sambolagens regler.

Endast samboegendom ingår i bodelning. Samboegendom är bostad och bohag som köpts för att användas av er gemensamt. Avsikten ska alltså vara att egendomen har skaffats för ert gemensamma bruk. Däremot har det ingen betydelse om ni tillsammans eller bara en av er har köpt och betalat egendomen. Bostad och bohag som ni hade redan innan ni träffades är tvärtom inte samboegendom. Inte heller är er övriga egendom samboegendom, såsom bilar, banktillgodohavanden och fritidshus.

“Det är bostadens värde med avdrag för lånen som delas lika.”

Då samboegendomen ska delas lika får bodelning främst betydelse om bara en av er äger bostaden eller om ni äger olika stora andelar av den. Bodelning kan också få betydelse om ni äger bostaden hälften var men en av er har finansierat sin del genom att ta högre lån. Det är nämligen bostadens värde med avdrag för lånen som delas lika.

Om ni inte vill att samboegendomen ska delas lika ska ni skriva ett samboavtal - avtal om att sambolagens regler om bodelning inte ska gälla, helt eller delvis. Ni kan t ex bestämma att endast bohaget ska delas mellan er.

Jag rekommenderar att alltid ta hjälp av en jurist om du vill upprätta ett samboavtal. Vi svarar på frågor och ger dig råd utifrån just din situation. Vi hjälper dig också att upprätta ett samboavtal och/eller andra kompletterande handlingar om det skulle behövas för att du ska veta vad som gäller och känna dig trygg. 

Lia Olsson, jurist på HELP