Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Fråga experten: Hur påverkas min pension om jag fortsätter att jobba?

Pensionen närmar sig, men jag avser att jobba vidare åtminstone tills jag fyller 67 år. Jag undrar hur förmåner som tjänstepensionen påverkas och hur länge jag tjänar in den? Är det något annat jag bör tänka på? Jag jobbar på ett företag med kollektivavtal.

Publicerad:

Svar: I takt med att vi blir äldre och friskare, så väljer fler att jobba längre. Om du tänkt stanna kvar i anställning efter att du fyllt 65 år är det vissa saker du bör ha koll på. Du har rätt att kvarstå i anställning till 67, om du vill fortsätta jobba därefter måste din arbetsgivare godkänna det.

Tänk på att vissa villkor i kollektivavtalet förändras. Till exempel försvinner rätten till sjuklön om man inte gör en särskild överenskommelse. Den ömsesidiga uppsägningstiden ändras också till endast en månad.

”Vissa villkor i kollektivavtalet förändras.”

Fortsätter du att jobba efter 66 betalar du också lägre skatt på lönen, jämfört med innan. Det beror på ett förhöjt jobbskatteavdrag som träder ikraft när du fyller 66.

Arbetsgivaren betalar premier för tjänstepensionens alla delar till 65-årsdagen, sedan upphör skyldigheten. Arbetsgivaren kan frivilligt välja att fortsätta betala in ålderspensionen ITP1, oavsett om man haft ITP1 eller ITP2 innan. Har du tänkt arbeta minst 8 timmar i veckan ska arbetsgivaren också betala in för TGL, tjänstegrupplivförsäkring, dock som längst till fyllda 70 år. 

En anställning upphör utan uppsägning vid utgången av den månad då den anställde fyller 67 år om inte arbetsgivaren och den anställde är överens om annat. 

Kontakta gärna Naturvetarnas medlemsrådgivning om du vill ha individuell rådgivning. Har du frågor kring uttag av pension, efterlevandeskydd och annat loggar du in på PTK:s rådgivningstjänst eller kontaktar Collectum. På deras hemsida kan du även läsa mer om ITP:s olika delar.

Kommentarer

Kommentera