Frågor & svar
Nyheter
Skyddsombudet är örat ut i organisationen och är länken mellan chef och medarbetare.

Fler kan göra mer för hälsan på jobbet

För två år sedan sjösattes de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö sjösattes. Frågan är på agendan på många arbetsplatser, men mycket är kvar att göra.

Publicerad:

När sjuktalen galopperade, bland annat på grund av psykisk ohälsa, såg Arbetsmiljöverket ett behov av skärpta regler. Högt arbetstempo, mobbning och samarbetsproblem var några orsaker till att allt fler sjukskrev sig.

Hur ser det ut i dag?

– Vi väntar på siffror som kan visa om det har skett någon förbättring. Den skillnad vi ser är att fler jobbar med frågan på arbetsplatserna, säger Ulrich Stoetzer, psykolog och sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

Fler kan göra mer

Nu måste det också finnas en plan och en policy för att förebygga ohälsa som beror på organisatoriska och sociala faktorer. Om man väljer att utreda kränkande särbehandling bör det genomföras av en oberoende part.
– Många arbetsgivare gör stora insatser, men fler kan göra mer. Vi har nått ut med vårt budskap. För att komma vidare behövs fler inspektioner, men lika viktigt är samarbetet med parterna på arbetsmarknaden och andra satsningar, säger Ulrich Stoetzer.
Naturvetarna är med på tåget och jobbar för att få arbetsgivarna att ta arbetsmiljöarbetet på allvar och sätta in åtgärder.
– Kom ihåg att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön, men att cheferna inte alltid har den kompetens som behövs. Det handlar både om utbildning och att ha de rätta verktygen, säger Anna-Lena Nordén, förbundssekreterare på Naturvetarna.

Hör och ser

Hon lyfter skyddsombudens roll.
– De är örat ut i organisationen och är länken mellan chef och medarbetare. Att skyddsombuden är en viktig resurs borde fler chefer inse. Även facket har ett ansvar genom kollektivavtalen, som innehåller skrivningar om att jobba förebyggande.
Ulf Ohlsson, regionalt skyddsombud för bland annat Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer, är inne på samma spår.
– Se arbetsmiljön som en investering, och inte en kostnad. En bruten arm syns, men inte en bruten själ, säger han och sätter fingret på hur viktigt det är för arbetsgivaren att motverka psykisk påfrestning som leder till ohälsa för medarbetarna

Bärande delar i föreskriften
1. Kränkande särbehandling, som mobbning och sexuella trakasserier.
2. Arbetsbelastning över tid.
3. Arbetstidens förläggning.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera