Frågor & svar
Nyheter
Fv Erik Petré, Pär-Olof Stål, Ewa Lavett, Kerstin Andersson, Melica Cliffoord, Elin Olofsson, Mats Linde, Felicia Heiligers och Barnabas Kolumban.

Erik Petré blir ny ordförande i Naturvetarna

Den nya förbundsstyrelsen i Naturvetarna har beslutats vid förbundets kongress. Ny förbundsordförande är Erik Petré, VD i skogsförvaltningsbolaget Häradskog.

Publicerad:

Vid Naturvetarnas kongress den 9-10 november har medlemmarna i Naturvetarna fattat beslut om en ny förbundsstyrelse för perioden 2019-2021.

Den nya förbundsstyrelsen består av följande ledamöter:

Erik Petré, förbundsordförande (nyval), jägmästare; VD Häradskog
Kerstin Andersson, disputerad inom immunkemi; Senior Manager CoupaU, Coupa Software
Melica Cliffoord (nyval), fil mag miljövetenskap; handläggare Länsstyrelsen Östergötland
Patriq Fagerstedt, disputerad inom neurovetenskap; forskningssekreterare Vetenskapsrådet
Felicia Heiligers (nyval), student Master of Science i Hållbar Stadsutveckling Irene Kamnert (nyval), molekylär genetiker; verksamhetsledare Hushållningssällskapet
Barnabas Kolumban (nyval), molekylärbiolog, biomedicin; biomedicinsk analytiker Region Skåne
Ewa Lavett (nyval), ekolog; marinekolog Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Mats Linde, agronom, disputerat i markvetenskap; intendent Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Elin Olofsson (nyval), jägmästare; verksamhetsutvecklare Marknad SCA
Pär-Olof Stål, biolog; nationell och internationell skogs- och miljöpolitik Näringsdepartementet

Förbundsordförande med bred erfarenhet

Erik Petré har en bred erfarenhet, både som yrkesperson i ledande befattningar och av fackligt arbete. Han är sedan 2009 VD i Häradskog och har dessförinnan varit konsult i eget bolag samt haft ledande befattningar i Forbo Parkettfabrik. Han är dessutom sekreterare i Sveriges Häradsallmänningsförbund.

Erik Petré har också varit ledamot i valberedningen i dåvarande Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA), idag Gröna Arbetsgivare. Under perioden 2003-2005 var han ordförande i Skogsakademikerna, ett mindre förbund som sedan 2009 har uppgått i Naturvetarna. Erik satt sedan som adjungerad i Naturvetarnas styrelse fram till 2009.

Kommentarer

Kommentera