Frågor & svar
Nyheter

Ingrid Larsson 2018-11-16

"Jag och professor Jan Brummer tolkar med största sannolikhet litteraturen på samma sätt men vi tar olika perspektiv. Min utgångspunkt är det saknas humanstudier som påvisar antiinflammatoriska effekter av enskilda livsmedel så att om man äter blåbär eller mandel dagligen får kliniskt betydelsefulla antiinflammatoriska effekter. Däremot vet vi att om man kombinerar mat med antiinflammatoriska effekter i en kost så får vi det som vi från den aktuella vetenskapen känner igen som hälsosam mat och som kan innehålla både blåbär och mandel. En annan aspekt som komplicerar tolkningen av sambanden mellan antiinflammatoriska effekter av mat på sjukdomar med låggradig inflammation som exempelvis hjärtkärlsjukdom, är att en antiinflammatorisk kost som kännetecknas av begränsat innehåll av mättat fett, och mer av omättat fett, högt innehåll av grönsaker och fiber påverkar risken för hjärtkärlsjukdom också genom andra mekanismer än den låggradiga inflammationen såsom sänkta blodfettsnivåer som minskar risken för blodpropp."