Frågor & svar
Nyheter

Duellen: Borde allmän visstidsanställning skrotas?

Socialdemokraterna vill avskaffa allmän visstidsanställning, som innebär att arbetsgivaren inte behöver ange något skäl för att anställa någon tillfälligt. Liberalerna menar att visstidsanställning är ett sätt att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.

Publicerad:

NEJ

Liberalerna, Said Abdu, arbetsmarknadspolitisk talesperson

1. Ert viktigaste skäl till att allmän visstidsanställning inte borde avskaffas?

Den största trygghetsskillnaden idag står mellan de som har ett jobb och de som står utan. Vi måste sänka trösklarna in på arbetsmarknaden – inte höja dem.

2. Vilka risker ser du med att behålla allmän visstidsanställningt?

Det finns cirka trehundra arbetslösa som Arbetsförmedlingen bedömer som extra utsatta. Huvuddelen av dem är utrikesfödda. De behöver ett första jobb för att kunna visa vad de går för. Ifall trösklarna för att anställa höjs är det den gruppen som drabbas. Det ser jag mycket allvarligt på.

3. När kan det passa med visstidsanställning?

Under kortare anställningsförhållanden och när den arbetssökandes kompetens behöver testas. Det kan både röra sig om en nyanländ person som behöver visa sina kunskaper på sitt första jobb eller en äldre arbetstagare som vill dryga ut sin pension.

4. Inom akademin avlöser visstidsanställningarna varandra under lång tid. Borde samma regler gälla där?

Anställningsformerna ska vara trygga och skapa god arbetsmiljö. Hur enskilda arbetsplatser bör tillämpa visstidsanställningar vet nog parterna bäst själva. Liberalerna försvarar därför visstidsanställningens existens och parternas möjlighet att ändra utformningen i kollektivavtal.

 

JA

Socialdemokraterna, Viktoria Hjulström, pressekreterare

1. Ert viktigaste skäl till att allmän visstidsanställning borde avskaffas?

Minskade klyftor är en viktig förutsättning för att tryggare samhälle. Trygghet på arbetsmarknaden är en av de viktigaste förutsättningarna för att människor ska kunna skapa sig en bra tillvaro.

2. Vilka vinster ser du med ett avskaffande?

Vinsten med ett avskaffande är just att arbetsgivarna behöver motivera varför man väljer att inte fastanställa, att kompetens tas tillvara inom företagen och att den som arbetar får en tryggare anställning.

3. När kan det passa med visstidsanställning?

Under kortare anställningsförhållanden och när den arbetssökandes kompetens behöver testas. Det kan både röra sig om en nyanländ person som behöver visa sina kunskaper på sitt första jobb eller en äldre arbetstagare som vill dryga ut sin pension.

4. Inom akademin avlöser visstidsanställningarna varandra under lång tid. Borde samma regler gälla där?

Ja.

 

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Mikael 2018-06-08

Jenny: Det där funkade hur bra som helst redan innan de införde visstidsanställningarna. Visstidsanställningarna löste ingenting, de gjorde det bara enklare för arbetsgivarna att tjäna pengar genom att göra det osäkrare och sämre för arbetstagarna. Vi har en hel generation idag med förhöjd psykisk ohälsa pga otrygg arbetsmarknad. Se t ex: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27485322

Thomas 2018-06-08

Det ser ut som att skillnaden med förslaget är att då skall arbetsgivaren motiverar varför man inte fastanställer. Vem bedömer om en sådan motivering är rimlig? Båda partierna har identiska svar på fråga 3. Så ett exempel skulle då kunna vara att arbetsgivaren vill testa kompetensen hos arbetssökanden. Hur länge kan man hålla på och testa kompetensen?

Simon S 2018-06-08

Som svar till Jennys kommentar: Det är allmän visstid som det gäller, dvs kan visstidsanställning fortsätta för de tillfällen och branscher du nämner i din kommentar. Lösningen där är t ex vikariat och dylikt. Dvs precis som innan allmän visstid infördes. Förstår att man ändå kan teoretiska om trösklar, men man bör ha något på fötterna, en källa, om man ska ha trovärdighet

Jenny 2018-06-08

Vad vill socialdemokraterna ha i stället? Hur ska man lösa säsongsbehov och tillfälliga produktionstoppar? Jag har fått ”sommarjobb” tack vare möjligheten till visstid, arbetsgivaren har ett projekt och jag behöver bara en kortare anställning. Ska man skriva avtal om tillsvidare och säga upp det direkt? Om problemet är staplade visstider mellan samma parter så bör man förhindra det istället för att stänga arbetsmarknaden för alla som står långt ifrån den.
Kommentera