Frågor & svar
Nyheter

Det ska straffa sig med hot mot tjänstemän

Straff för hot och våld mot tjänstemän med samhällsnyttiga funktioner bör skärpas enligt en ny utredning. Ett välbehövligt förslag tycker Naturvetarna, som återkommande påpekat den ohållbara arbetsmiljön för förbundets inspektörer.

Publicerad:

Naturvetarna har medlemmar, främst inspektörer i offentlig verksamhet, som är utsatta för hot och våld i stor utsträckning. De löper stor risk vilket får effekter på tjänsteutövningen. Detta utgör i sin ytterlighet ett hot mot demokratin.

– Vi ser väldigt positivt på att man nu föreslår ett skärpt straff för grovt våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i lägst ett år och högst sex år. Det är något som förbundet har arbetat för länge och förhoppningsvis får det den avskräckande effekt som det är tänkt att få, säger Kristofer Jervinge, biträdande avdelningschef för kommunikation och påverkan på Naturvetarna.

I utredningen föreslås också en ny straffskärpningsgrund i brottsbalken som innebär att en domstol ska se särskilt allvarligt på fall där den tilltalade med våld eller hot har angripit någon i eller med anledning av dennes yrkesutövning.

– Det är välkommet med en allmän straffskärpningsgrund mot hot och våld i arbetslivet oavsett sektor. Att utsättas för hot och våld utifrån sin yrkesutövning är något som samhället måste ta tydlig ställning och krafttag mot. Det behöver sändas tydliga signaler om att det inte är okej någonstans.

Men allt är inte positivt. Utredningen har inte varit konsekvent och inte följt sin argumentation fullt ut enligt Naturvetarna.

– Enligt förslaget ska straffskalorna för förgripelse mot tjänsteman inte skärpas, vilket förvånar. Risken för påverkan vid myndighetsutövning bör vara stor även när en tjänstemans familj hotas, en tjänsteman utsätts för skadegörelse eller liknande. Därför anser förbundet att straffen även i dessa delar av brottsbalken bör skärpas i linje med resten av förslaget.

Om utredningens förslag tas så kommer ändringarna att träda i kraft den 1 januari 2019. Hela Naturvetarnas remissvar kan du läsa här. 

Kommentarer

Kommentera