Frågor & svar
Nyheter

Årets visselpipa ångrar inget

Han har hyllats som en hjälte, men har fått betala ett högt pris. I dag vill Jens Johanson, som var en av dem som slog larm om säkerhetsriskerna på Transportstyrelsen, stötta och inspirera andra i liknande situation.

Publicerad:

Ingen missade väl förra sommarens drama på Transportstyrelsen. En av de största IT-skandalerna någonsin ledde till att två ministrar och en statssekreterare fick gå. Rikets säkerhet var hotad när register med känslig information hanterades av utländska konsulter som inte ens var säkerhetsklassade.
Men historien startade flera år tidigare. Jens Johanson, som är naturgeograf i botten, var handläggare på generaldirektörens stab och hade precis fått ett förordnande som säkerhetsskyddschef. Han var en av dem som larmade när han såg riskerna.
– Problemet var att man hade dragit igång projekt för att outsourca flera år tidigare utan att fundera om det var lämpligt ur säkerhetssynpunkt.

Stöd från Säpo

Under 2015 pratade han med internrevisionschefen som också insåg allvaret i frågan och i sin tur kontaktade styrelsen. Jens Johanson vände sig till Säkerhetspolisen, Säpo, som är tillsynsmyndighet för den typen av frågor.
– Jag fick medhåll från Säpo kring min syn på hotbilden. Det var en väldigt konstig känsla att ha stöd från dem och samtidigt bli så ifrågasatt internt. Det blir en väldigt tung vardag av det.
I den vevan trodde han att han skulle förlora jobbet och var mentalt förberedd på det.
– Jag börjar se över vardagsekonomin och boendet för att kunna skapa en trygghet för familjen. Det gjorde att jag kände mig tryggare.
Men det var först två år senare, 2017, som bomben briserade. Dagens Nyheter avslöjade att generaldirektören på Transportstyrelsen hade slutat sin anställning och tilldömts ett strafföreläggande. Då sattes bollen i rullning och nya detaljer avslöjades, och affären utvecklades till en skandal som höll på att utmynna i en regeringskris.

Blandade känslor

När tidningen Naturvetaren möter Jens Johanson på ett sommarcafé vid Motala ström i Norrköping ett år senare ångrar han ingenting, eller?
– Det var blandade känslor när ministrar började avsättas. Det politiska spelet kunde ha eskalerat och jag var rädd för att det också skulle riskera att skada Sverige.
Samtidigt inser han att han inte hade kunnat agera på annat sätt.
– Jag följde min övertygelse och ville göra rätt. Det som hände på Transportstyrelsen kändes inte bra och kunde skada andra svenska statsanställda. Jag tror att man som naturvetare har drivkraften att kunna tillföra ett värde för andra.
Han gläds åt att medvetenheten om informationssäkerhet har ökat och är satt på kartan. Jens Johanson hoppas att han har bidragit till det.
– I dag är det många som pratar om vikten av informationssäkerhet och vilka hot som riktas mot oss. Ingen vifta bort krav på säkerhet. Men att försöka få acceptans för det budskapet 2014-2015 var en helt annan match.

Ser framåt

Men det har ett högt pris.
– Det är tur att jag inte får min självbild utifrån min karriär, säger han och skrattar. Jag vill titta framåt och utvecklas, och göra något bra av mina erfarenheter. Inte minst vill jag stötta och stärka andra i liknande situationer.
Han är övertygad om att det finns många naturvetare som ser oegentligheter, försöker larma men som istället får lida.
– Jag fruktar att många inte blir uppmärksammade utan istället nertystade och får lida för sitt engagemang. Dialog och samtal är nyckeln för att undvika misstag och felaktigheter som kan leda till allvarliga konsekvenser, som i det här fallet.
I dag har han inte längre kvar förordnandet som säkerhetsskyddschef, utan är handläggare på ledningskansliet inom Transportstyrelsen. Efter en omorganisation har en ny tjänst som säkerhetschef inrättats. Dit har hans tidigare förordnande och därmed arbetsuppgifter har flyttats.
– Jag har en bra relation med den nya chefen. Vad som kommer att hända nu vet jag inte. Det är mycket som ska komma i ordning.

Många har tackat

Internt har många kollegor tackat honom och tycker att han har gjort något bra. Han har fått flera priser som värderar civilkurage för sina insatser, vilket han förstås gläds mycket över.
– Det värmer oerhört att få priser från ideella och värderingsstyrda organisationer. Svenska Dagbladets chefredaktör skrev också att "Samhällets behov av människor som Jens Johanson och Annette Olofsson är oändligt" i samband med att jag och Annette fick priset Årets Visselpipa 2018.
Några tjänstemän på Säpo gav stöd förra året och kallade honom för "den vita riddaren".
– Det gav lite känsla av en verbal ryggdunk.
Under den här tiden har han samtidigt blivit hårt ansatt.
Hur har du klarat det?
– Familj och vänner har stöttat mig. Jag har nåtts av insikten att man inte är sitt jobb. Det har varit viktigt för mig att ingå i andra positiva sammanhang. Karateträningen har gett mig värdefullt kamratskap.

Annan bestraffning

Att visselblåsare är skyddad enligt lag menar han inte är tillräckligt. Skyddet innebär att arbetsgivaren inte får utsätta arbetstagaren för repressalier som en följd av att arbetstagaren larmat om allvarliga missförhållanden. Men bestraffning kan ske på andra mer sofistikerade sätt.
– Som arbetsgivare eller chef har du många möjligheter att göra tillvaron besk för en medarbetare. Det blir småsaker som var för sig inte är så allvarliga, men där hela bilden sammantaget inte känns bra utan skapar otrygghet, säger Jens Johanson.
Han menar att en stark och trygg ledare vet att uppskatta de som är engagerade även om man inte alltid är överens.
– Att visselblåsa handlar inte om att springa till media, utan om att uppmärksamma något som inte står rätt till och som måste åtgärdas.
Att säkerhetstänkandet har ökat i samhället välkomnar han. Men mer behöver göras.
– En statskontrollerad, myndighetsgemensam funktion för redundant datalagring av viktig information borde inrättas. Det skulle ge kontroll och göra att vi på ett säkrare sätt kan leva upp till krav på åtkomstbegränsning, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet av information.

Tre utmärkelser

Jens Johanson har tagit emot tre priser för sina insatser.

 1. Årets visselpipa 2018: Priset från antikorruptionsorganisationen Transparency International delas med Anette Olofsson, internrevisionschef på Transportstyrelsen.
 2. Årets GRC-profil 2017: Priset delas ut till individer som genomfört enastående insatser inom governance, risk and compliance. Priset delas med tre kollegor (Annette Olofsson, Johan Eriksson och Tobias Ander).
 3. Dataföreningens Kjell Hultman-stipendium 2018: Delas ut till personer som aktivt verkar för en sund utveckling och användning av IT för samhället. Priset delades med kollegan David Heed.

Detta har hänt

Januari 2011: I en utredning av Riksrevisionen uppmanades svenska myndigheter att köpa mer av sin it externt. Myndigheten beräknade att statens IT-kostnader uppgick till mellan 20 och 25 miljarder kronor per år, och att kostnaderna skulle kunna minskas med outsourcing.

2015: Transportstyrelsen beslutar att outsourca driften av bland annat fordon- och körkortsregistret till IBM. I databasen finns information om alla fordon i hela Sverige, även polisens och militärens fordon finns med i registret. Här finns även alla körkortsinnehavares personuppgifter.

Maj 2015: Generaldirektör Maria Ågren beslutar att göra avsteg från lagar som skulle skydda känsliga uppgifter: Säkerhetsskyddslagen, Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen samt myndighetens egna krav på informationssäkerhet. Detta trots att internrevisorn ifrågasatte beslutet.

Juni 2015: Säkerhetspolisen gör en kontroll kring överflyttningen av IT-driften. IBM hade fattat ett beslut att förlägga driften till Östeuropa, till bland annat Tjeckien och Serbien. Utländska utförare har nu fått åtkomst till svensk, sekretesskyddad information.

November 2015: Säpo vill se ett omedelbart stopp för outsourcingen.

Januari 2016: Processen fortsätter trots Säpos rekommendationer och nu inleds en förundersökning om vårdslöshet med hemlig uppgift.

Januari 2017: Maria Ågren slutar med omedelbar verkan. Orsaken uppgavs vara oenighet mellan henne och regeringen. Men då hade hon redan delgivits misstanke om brott.

Juli 2017: Maria Ågren döms att betala 70 000 kronor i dagsböter för att röjt sekretessbelagda uppgifter, som kan skada rikets säkerhet.

14 juli 2017: Det blir känt att även Transportstyrelsens ordförande, Rolf Annerberg, som strax därefter lämnar sitt uppdrag, kände till lagbrotten. Trots det vidtog han inga åtgärder.

27 juli 2017: Stefan Löfven kallar till pressträff och meddelar att inrikesminister Anders Ygeman (S) och infrastrukturminister Anna Johansson (S) lämnar sina uppdrag.

17 augusti 2017: KU inleder sin granskning av IT-skandalen. Både nuvarande regering och tidigare regering har anmälts till KU. Ett extra möte hålls i försvarsutskottet. Transportstyrelsen bekräftar att känsliga uppgifter från försvaret har röjts.

Jens Johanson

 • Aktuell: Utsedd till årets visselpipa 2018 av Transparency International efter att ha slagit larm om läckor på Transportstyrelsen.
 • Yrke: Tidigare säkerhetsskyddschef. I dag handläggare på ledningskansliet inom Transportstyrelsen.
 • Utbildning: Naturgeograf, examen från Umeå universitet.
 • Karriär: Första jobbet på FOA och sedan tio år som miljökonsult och gruppchef på SMHI. Gick därefter till ett chefsjobb på Luftfartsverket. Kom till Transportstyrelsen 2012.
 • Drivs av: Göra bra saker till nytta för många.
 • Devis som ledare: Föredöme, omtanke, inspiration och tilltro.
 • Familj: Fru, två barn och hundar.
 • Hämtar kraft från: Positiva sammanhang. Familj, vänner och karateträning. Och att snickra på ett framtida boende.
 • Lästips: Douglas Adams "Last chance to see". Eller Tom Clancys "Dödlig kod" om vi ska hålla oss till ämnet.
Palle Liljebäck

chefredaktör