Frågor & svar
Nyheter

Affärsplan för dig som är företagare

För dig som funderar på att starta ett eget företag är det ofta lämpligt att först göra en affärsplan för verksamheten. Men varför bör du ha en affärsplan, och vad ska den innehålla?

Publicerad:

I stora drag innehåller en affärsplan en beskrivning av hur affärsidén ska genomföras, hur marknaden ser ut, samt budget och kalkyler. Att göra en affärsplan är en möjlighet att verkligen tänka igenom affärsidén för att se vad du kan förbättra, och på så sätt undvika många fallgropar.

Men om du redan har ett företag men ingen affärsplan kan det vara en god idé att sätta dig och göra en. Detta för att kunna utveckla företaget vidare.

Hjälp i planeringsfasen

En affärsplan är huvudsakligen ett beslutsunderlag som ska hjälpa dig i planeringsfasen, och det finns därför inga regler för exakt vad den ska innehålla och hur den måste se ut. Den bör dock alltid vara konkret, överskådlig, lättbegriplig och alltid underbyggd av fakta.

Det är en god idé att se till att affärsplanen innehåller en beskrivning av dig som företagare och din affärsidé, företagets vision och målsättning, strategi för att uppnå målen, dina produkter och/eller tjänster, marknadsföring, ekonomi och finansiering, personal och organisation, samt potentiella kunder och konkurrenter.

Ekonomiskt genomförbar?

En av de viktigaste delarna visar att affärsidén går att genomföra ekonomiskt. En affärsplan bör därför innehålla start-, resultat- och likviditetsbudget. Affärsplanen ska vara ett levande dokument som uppdateras och förändras allteftersom din verksamhet växer och utvecklas.

En affärsplan är även viktig i kontakter med externa intressenter såsom banker och andra finansiärer.

Tänk på att skriva affärsplanen så att den passar olika kontakter. Bankens utgångsläge vid granskning av affärsplanen är att försäkra sig om att företaget kommer att kunna återbetala lånen, medan investerare främst har affärsidéns framtidspotential i fokus.

Därför är affärsplan bra

 • Det hjälper dig att tänka långsiktigt och hålla dig motiverad när det blir lite motigt.
 • Du märker om det verkligen går att tjäna pengar på din idé.
 • Affärsplanen är till din hjälp när du ska sälja din idé till banker, myndigheter, investerare, kunder och leverantörer.

Vad ska en affärsplan innehålla?

 • Beskrivning av din kommande verksamhet och vad den ska dra in pengar på.
 • Företagets mål.
 • Dig som företagare. Vad har du för erfarenhet, utbildning, kontakter eller kunskaper? Har du några andra egenskaper eller kunskaper som ger dig konkurrensfördelar? Hur ser ditt kontaktnät ut och hur kan du dra nytta av det i företaget?
 • Analysera marknaden. Hur stor är din marknad? Kan du ta fram siffror, eller på annat sätt göra en ungefärlig uppskattning?
 • Vilka kunder är dina? Var finns de? Vilken köpkraft har de? Varför kommer de att köpa din tjänst eller produkt?
 • Vad har du för konkurrensfördelar? Varför kommer dina kunder att välja just dig och inte konkurrenten?
 • Hur ska du nå ut till dina kunder? Det vill säga hur marknadsför du dina tjänster.
 • Vilken prisnivå ska du lägga dig på? Hur är den i jämförelse med dina konkurrenter? Vilken prisnivå krävs för att du ska gå runt?
 • Hur ska du ta hand om företagets administration: bokföring, redovisning, deklaration och så vidare?
 • SWOT-analys (Strengths, weaknesses, opportunities, threats)