Frågor & svar
Nyheter

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Naturvetarna ställer sig bakom regeringens förslag att alla yrkesprogram ska leda till allmän behörighet till högskolan.

Publicerad:

I utredningen En gymnasieutbildning för alla (SOU 2016:77)  föreslås att alla yrkesprogram ska leda till allmän behörighet till högskolan i sitt grundupplägg, samt att elevernas rätt att utöka programmets innehåll för att få särskild behörighet eller utökade yrkeskunskaper stärks. Naturvetarna har svarat på remissen och ställer sig bakom utredningens förslag.

Bland Naturvetarnas medlemmar finns naturbrukslärare som undervisar på Naturbruksprogrammet. Förbundet anser att det är angeläget att gymnasieskolan, i så stor utsträckning som möjligt, tillgodoser individers behov av att skaffa sig en gedigen utbildning som kan ge arbete direkt men också möjliggör vidare studier på högskolan, att det finns ett behov av att få fler studenter med praktisk erfarenhet till högskolans utbildningar inom naturvetenskap samt slutligen att vi är angelägna om att säkerställa Naturbruksprogrammets attraktionskraft.

Du hittar hela remissvaret och andra remissvar från Naturvetarna här.

Kommentarer

Kommentera