Frågor & svar
Nyheter

Växthus blir nytt landmärke

Odlat i stan har man gjort länge. Det nya är att odla på höjden i industriell skala med fotosyntesen som drivkraft. I Linköping ska det innovativa höghuset förse den lokala marknaden med grönsaker.

Publicerad:

Om alla fönsterglas faller på plats kommer ett nytt spektakulärt växthus att stå färdigt i Linköping i slutet av 2018. Det är sjutton våningar högt och reser sig sjuttio meter över markytan.

Bakgrunden är att världens befolkning växer och allt fler flyttar in till städerna. Den odlingsmark vi har idag kommer inte att räcka. Men det handlar inte bara om det.

– Vi sätter en standard för ny innovation som kan bli en exportvara, säger Owe Pettersson, vd för företaget Plantagon som driver projektet.

Kontor i växthuset

Femhundra ton bladgrönsaker och kryddor kommer att produceras för den lokala marknaden varje år. Huvuddelen ska konsumeras i huset, som också kommer att rymma kontor.

– Vi har anlitat hortonomer och andra experter för att få till en optimal odling, som i det närmaste är helt automatiserad. Med ett slutet system blir det ingen negativ miljöpåverkan alls. Vi klarar oss utan pesticider, och växtnäringen cirkulerar i ett slutet system utan att kväve och fosfor läcker ut i miljön.

Spillvärme från energiverk

Själva växthuset kommer att placeras i söderläge, medan kontoren får husera på den norra sidan.

Hur klarar ni uppvärmningen på vintern?
– Vi samarbetare med Energibolaget här i Linköping och utnyttjar spillvärmen från biogasanläggningen. I gengäld levererar vi biomassa dit. Ungefär hälften av den biomassa som produceras i växthuset utgörs av rötter.

Minst lika fiffigt är att kontorsdelens överskott på koldioxid pumpas in i växthusen och ger en extra skjuts till plantorna. Åt andra hållet förser växterna människorna med syre.

Spar vatten

– Vi skapar ett energisystem i balans, där fotosyntesen styr fastighetsprojektet. Den artificiella belysningen kommer att generera värme till hela fastigheten plus restvärme som vi lagrar.

I det ligger att fasadens dubbla glas, som ger en jämn och kontrollerad temperatur, fångar in solenergi, vars överskott kan lagras.

Den här lösningen är vattensnål, bara en liter går åt för att odla ett kilo grönsaker.

Men blir det lönsamt?
– Ja, annars hade vi inte gjort den här satsningen. En poäng är att vi kortar vägen från odling till konsument. Utan dyra transporter och mellanhänder kan vi kapa kostnaderna, säger Owe Pettersson optimistiskt.

Sweco är med som en partner och finansieringen är i stort sett klar. Det finns ett stort intresse för att hyra kontorslokaler i den spektakulära och innovativa byggnaden. Även SLU med sin kompetens om odling och energisystem är med på tåget.

Ett motsvarande växthus är på gång att byggas i Singapore, där bristen på mark är mer påtaglig än i Linköping, vars omgivningar är rena kornboden.

Vad gick fel förra gången? Planen var väl att börja bygga 2012?
– Vi fick ett negativt besked i detaljplanen på grund av några sällsynta fåglar som hade sin häckningsplats där vi tänkte bygga. På den nya platsen finns inga sådana hinder.
Så om allt går i lås kommer det kombinerade växthuset och kontoret att stå färdigt under senare delen av nästa år.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera