Frågor & svar
Nyheter

Vägen till ett bättre arbetsliv

Hur ser Sveriges fackliga historia ut och hur den hör samman med globalt fackligt arbete idag? Union to unions nya film "Vägen till ett bättre arbetsliv" visar på resultaten av fackligt arbete och hur viktigt fackens internationella arbete är idag.

Publicerad: Uppdaterad:

Läs mer om filmen på Union to Unions webbplats. 

Union to Union är en ideell förening vars medlemmar består av Saco, LO och TCO. De samarbetar med fackliga organisationer över hela världen och arbetar för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och styrkan i att organisera sig fackligt.