Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Stäng av jobbet på fritiden

Många chefer jobbar när de är lediga, men få vill göra det. För att skapa ett hållbart arbetsliv, där hjärnan får vila och återhämta sig, behövs en tydlig gränsdragning mellan jobb och fritid, enligt forskaren Christin Mellner.

Publicerad:

Världen snurrar snabbare och blir allt mer komplex och oförutsägbar. Globaliseringen, digitalisering och ökad konkurrens bidrar till det och skapar osäkerhet och högre krav i arbetet, vilket leder till stress.

Det tog forskaren i arbets- och organisationspsykologi Christin Mellner avstamp i när hon talade för chefer i Naturvetarna på Chefsfredag. Till vardags är hon verksam vid Stockholms universitet.

– Hur skapar man balans i en obalanserad värld, frågar hon retoriskt. En nyckel är resiliens, förmågan att återhämta sig efter en hård arbetsdag eller när ett projekt är avslutat.

Ligger på topp

De snabba förändringarna i samhället påverkar arbetslivet i hög grad, med mer jobb som ska göras på kortare tid. Hela tiden måste man ligga på topp.

– Vi ser en polarisering på arbetsmarknaden, där både de enklare och mest kvalificerade jobben blir fler. De som ligger däremellan tappar mark.

Utmaningen är att förhålla sig till det nya landskapet, där gränsen mellan arbetsliv och fritid luckras upp. 

– I spåren på det gränslösa arbetslivet ökar de stressrelaterade sjukdomarna. Nu kan många inom högkvalificerade yrken i hög grad själva reglera hur mycket tid man ska lägga på arbetet, liksom när och hur det ska utföras.
Så frågan är hur man ska klara balansen mellan arbete och fritid? I sin forskning har Christin Mellner intervjuat chefer om det som hon kollar för det tveeggade svärdet. 

Det gränslösa arbetet ger å ena sidan frihet, å andra sidan en press att jobba när man är ledig.

– Svaret är att många chefer ständigt är uppkopplade och jobbar på kvällar och helger. Gränsen mellan arbete och fritid är flytande.

Egenkontroll

När hon frågar hur folk vill jobba svarar 80 procent att de vill hålla arbete och fritid åtskilda.

– Var femte vill integrera jobb och fritid, där chefer och präster är överrepresenterade.

I sin forskning visar Christin Mellner att det är viktigt att ha egen kontroll över när, var och hur mycket man jobbar, så kallad gränskontroll. De som har det sover bättre och återhämtar sig snabbare.

– I det ligger att det i ledarskapet finns tydliga mål, återkoppling på utfört arbete och socialt stöd, liksom individförmågan att kunna jobba självständigt och att själv kunna sätta gränser.

Varför jobbar så många gränslöst?

– Tidspress, lågt inflytande och höga mentala krav ligger bakom. Många har svårt att säga nej, samtidigt som inboxen svämmar över.

Dessa mår sämre än andra, har oftare sömnproblem och är mer sjuka, eftersom de är i ett ständigt stressläge.

– Chefer ligger i snitt 10 procent högre i dessa riskfaktorer. 

– Chefer ligger i snitt 10 procent högre i dessa riskfaktorer. I ett sådant läge är det svårt att leda på ett hållbart sätt.

Peppa dig själv

Hur ska man då göra?

– Lösningen är att skapa en kultur av tillit, engagemang och kreativitet. Uppmuntra samarbete och innovation, liksom att jobba förebyggande för social hållbarhet. Konkret kan det handla om att resurserna i arbetet ökar i takt med kraven.

På individnivå är ett sätt att skydda sig är att vara snäll mot sig själv och mindre dömande. Christin Mellner kallar det för självmedkänsla. Hon påminner om att hjärnan inte kan skilja på fysisk och psykisk misshandel. Detsamma gäller pepp och uppmuntran. Hjärnan reagerar på samma sätt på inre och yttre feedback.

Värdera god hälsa

För att nå det hållbara arbetslivet pekar hon också på att ha en öppen, tillitsfull kommunikation på arbetsplatsen, ha goda relationer till chef och medarbetare.

– För att kunna stötta sina medarbetare måste man vara i kontakt med sig själv och sina egna behov och känslor. Självmedkänsla främjar gränskontroll, vilket i sin tur innebär att man kan stänga av jobbet och återhämta sig.

Det handlar också om att skapa mänskliga arbetsplatser där god hälsa och en gemensam värdegrund är i fokus.

Hon har också tittat på genusperspektivet när det gäller hållbarhet. 

– Särskilt manliga chefer som känner att de inte får uppfattas som varma och omtänksamma av sina överordnade uppger mer sömnproblem och hälsobesvär, medan de som istället upplever att de får vara det har högre resiliens och är mer återhämtade.


På väg mot ett hållbart arbetsliv

  1. Öka din gränskontroll, ha koll på när, var och hur du jobbar. Forskning visar att det ger bättre välmående och sömn.
  2. Skapa en kultur av tillit, engagemang och kreativitet.
  3. Se till att skapa resurser för att klara ökade krav. Lösningen ligger inte i att också jobba på kvällar och helger.
  4. Självmedkänsla. Var snäll mot dig själv och döm inte.
  5. Ha goda relationer till chefer och medarbetare.
Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera