Frågor & svar
Nyheter

Snabba vägar till jobb

Jobbsprånget, Snabbspår, Korta vägen, Omstart… Naturvetarna berättar vad som är vad.

Publicerad:

Jobbsprånget 

Jobbsprånget är ett praktikprogram på engelska för nyanlända akademiker, som matchar arbetsgivares kompetensbehov med ingenjörer, naturvetare, arkitekter och ekonomer. Praktiken pågår under fyra månader och är en chans för nyanlända att komma i kontakt med arbetsgivare i privat och offentlig sektor runt om i Sverige.

Snabbspår

Snabbspår hjälper nyanlända med validering, kompletterande utbildning, praktik och annat som behövs för att etablera sig på arbetsmarknaden. Ofta sker undervisning i svenska parallellt. I dag finns snabbspår för biomedicinska analytiker och djursjukskötare.

Korta vägen

Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund. Syftet är att tillvarata kompetenser och korta vägen till den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen ges på uppdrag av arbetsförmedlingen.

Omstart

Omstart är en vägledning för invandrade akademiker. Här finns information om yrken och utbildningar i Sverige. Tanken är att man med samlad information och vägledning kan få en genväg till bättre kunskap om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Här finns också tips och länkar till flera andra relevanta webbplatser.

Naturvetarna

Naturvetarna stöttar med nätverk och tipsar om vägar att komma vidare. Informerar om arbetsmarknaden och var jobben finns. Ger service i frågor om karriär, löner, anställningsvillkor och annat.