Frågor & svar
Nyheter
Foto: Annika Carlsson

Sänk tempot och slipp stressen

Höga krav på jobbet och för lite tid att leva upp till dem, ger en ökad risk för stress och ohälsa. Med struktur och tydliga förväntningar får du en bättre arbetssituation.

Publicerad:

Du har precis hittat koncentrationen för att skriva den där viktiga rapporten. Pling. Ett meddelande på mobilen knycker din uppmärksamhet. Okej, var var du nu i texten? Jo just det…. ”Ursäkta, jag skulle behöva din hjälp med en sak”. Kollegan står vid ditt skrivbord med ett papper i handen. Så fortsätter det, och när dagen är slut är rapporten bara ett stycke längre än på morgonen.

– Det är ansträngande för hjärnan att hela tiden växla fokus

– Det är ansträngande för hjärnan att hela tiden växla fokus. Och risken är att man hamnar i en känsla av otillfredsställelse där man jobbar allt man kan, men ingenting blir färdigt. Kanske hjälper man alla andra och sitter sen kvar på kvällen med sitt eget jobb, säger Kerstin Eklöf, arbetsterapeut på Stressmottagningen.

Rimliga förväntningar

Hon talar om hur många har ett så kallat högeffektivt mönster, där man gör många saker parallellt. Det blir i längden inte särskilt effektivt, och det är därför bättre att fokusera på en sak i taget med en tydlig slutpunkt. Det är också bra att försöka dela upp arbetet så att det blir möjligt att ta paus.

– Det farliga är att ha ett långvarigt stresspåslag utan möjlighet till återhämtning. Här har cheferna en viktig roll i att skapa struktur, att ge uppmuntran och se till att förväntningarna är rimliga.

För att undvika stress ger hon rådet att dra ner på tempot och att sänka förväntningarna på vad man ska orka med. Mer konkret:

  • Skapa en struktur för dig själv: Vad är viktigt för dig att hinna med i dag?
  • Skapa förutsättningarna för att kunna göra det: tala om för kollegorna vad du behöver för att få arbetsro.
  • Börja med det som är viktigast för dig att få klart.

Försök också att få in fysisk aktivitet i vardagen. Det hjälper till med återhämtningen, men det är viktigt att det inte blir ännu ett krav att prestera.

Prioritera arbetsuppgifter

– De flesta vet vad man ska göra, men det är inte alltid lätt och man kan behöva hjälp att följa råden. Många arbetsgivare uppmuntrar beteenden som folka blir sjuka av, så det behövs insatser också från dem.

Regelverket är tydligt. Arbetsgivaren är ansvarig för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning. I Arbetsmiljöverkets författningssamling om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, finns konkreta krav och råd för hur arbetsgivaren ska arbeta kontinuerligt med att undersöka och följa upp:

  • arbetsbelastning
  • arbetstidens förläggning
  • och kränkande särbehandling.

Som individ är det viktigt att föra en dialog med arbetsgivaren, att rapportera och tala om hur du upplever din arbetssituation. Arbetsgivaren ska vara tydlig med vilka förväntningar som ställs på dig, så att du vet hur du ska prioritera arbetsuppgifter och vilka befogenheter du har.

Kommentarer

Kommentera