Frågor & svar
Nyheter

Så mycket tjänar naturvetare som är chefer

Många naturvetare gör karriär och blir chefer. Med det följer ett större ansvar, vilket speglar sig i lönekuvertet. Här visar vi hur lönerna skiljer sig åt mellan befattningar och arbetsmarknadssektorer.

Publicerad: Uppdaterad:

Tack vare medlemmarnas svar på löneenkäten kan vi presentera aktuella löner för naturvetare som är chefer. I Saco Lönesök hittar du hela lönestatistiken där du själv kan göra olika urval.

– I Saco Lönesök finns inte bara lönestatistik för naturvetare, utan även andra akademikers löner är samlade här, säger Magdalena Kubien, statistiker på Naturvetarna.

I diagrammen här intill visar vi några smakprov på vad man kan göra med statistiken.

– Som väntat är chefslönerna högre i privat sektor, men vi ser också en större lönespridning där, vilket stärker tesen att den genomsnittliga lönen för en grupp är högre om lönespridningen är stor, säger Magdalena Kubien.

Lönestatistiken är uppskattad bland medlemmarna och den kommer främst till nytta inför löneförhandlingen. Det gäller särskilt om man byter jobb och vill ha koll på chefslönerna i andra branscher.

– Naturvetarnas uppfattning är att individens prestation, kompetens och ansvar ska påverka lönen, säger Elisabet Engdahl Linder, ombudsman för chefer i Naturvetarna.
Hon delar med sig av sina bästa tips här intill: 6 lönetips till naturvetare som är chefer.

6 lönetips till chefer

 1. Tänk möjlig lön
  Sikta på möjlig lön istället för rimlig lön. Använd lönestatistiken och ha övre kvartil som målbild, istället för att lägga dig på medianen.
 2. I vilken bransch jobbar du?
  Lönerna varierar mycket mellan olika branscher. Life science och skogssektorn sticker ut med både högre löner och större lönespridning.
 3. Förhandla om andra förmåner
  Om du kör fast i löneförhandlingen kan du testa andra vägar. Förhandla om en extra insättning till din pension, fler semesterdagar, utfyllnad av sjuklön eller annat som kan ersätta en lönehöjning. 
 4. Har du rätt befattning?
  Om du är chef med ansvar att leda en verksamhet och har personalansvar ska du också ha titeln chef. Det händer att ledare som lever upp till chefskriterierna har befattningar som verksamhetsansvarig eller samordnande. 
 5. Håll koll på övertiden
  Kom ihåg att din lön grundar sig på att du jobbar normal arbetstid, runt 40 timmar per vecka. Om du jobbar över mycket utan övertidsersättning bjuder du arbetsgivaren på din arbetstid. Se till att bli kompenserad för övertiden med till exempel en extra semestervecka och/eller högre lön.
 6. Gör många urval
  Dra nytta av att du genom Saco Lönesök har tillgång till alla akademikers löner. Kolla inte bara chefslöner för din yrkesgrupp och bransch. Ta fram löneuppgifter för många urval. Det ger vägledning om i vilket lönespann du ska ligga. Kom ihåg att det är dina prestationer som ska värderas.

Löner för naturvetarchefer på olika sektorer. Cirkeln motsvarar medellönen. 

Löner för naturvetarchefer på olika befattningsnivåer. Cirkeln motsvarar medellönen. 

Andelar av olika chefsbefattningar inom respektive sektor. 

Palle Liljebäck

chefredaktör