Frågor & svar
Nyheter
Sten Wolme är ordförande för Saco-S- föreningen på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Prata mer om lön

Att lönen höjs varje år tar vi för givet. Men det finns ingen lag som säger att det ska vara så. Istället är det parterna på arbetsmarknaden som har kommit överens om det i kollektivavtalen.

Publicerad:

Dialog mellan chef och medarbetare är nyckeln till en lönesättning som båda kan vara nöjda med. I botten måste det finnas en tydlighet om vad man ska göra för att kunna höja sin lön, menar Sten Wolme, ordförande för Saco-S-föreningen på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sten Wolme är övertygad om att den lönemodell som tillämpas inom statlig sektor gynnar akademiker. Lönen sätts i lönesättande samtal på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

En gång om året, 1 oktober, är det lönerevision enligt det tillsvidareavtal (RALS-T) som gäller i staten.
– Akademiker kan som regel tala för sig och argumentera för sin egen lön. De kan visa på vilket sätt deras prestation och resultat bidrar till att utveckla verksamheten.

Ta i ordentligt

Det är förstås en sanning med modifikation. Kanske kvinnor ibland har svårare att framhålla sina förtjänster, spekulerar Sten Wolme.
– Det kan vara en könsskillnad. Jag försöker peppa dem som ringer och frågar om aktuella lönelägen vid nyanställning. ”Var inte blyg, du har inget för att lägga dig lågt. Det är inte därför de väljer dig, utan arbetsgivaren är intresserad av din kompetens”, brukar jag säga till dem som söker jobb här.

Utifrån den lönestatistik som finns informerar han om lönespannet för en viss tjänst. Med rätt kompetens bör den sökande ha ett löneanspråk som ligger i det övre skiktet. Det är också viktigt att jämföra med andra statliga myndigheter, till exempel genom att använda Saco Lönesök.

Låg startlön hänger med

– Lönen vid nyanställning är jätteviktig eftersom det senare i karriären är svårt att höja lönen dramatiskt. En för låg lön vid nyanställning riskerar att hänga med, även om snedsitsar kan vara möjliga att rätta till i efterhand.

Det har man gjort i Västra Götaland i den årliga lönekartläggningen. Det gällde några kvinnor som bedömdes ha likvärdiga kvalifikationer och arbetsuppgifter som sina manliga kollegor.  En anledning till löneskillnaderna var att kvinnorna hade börjat på lägre löner. Sten Wolme menar att man i de årliga lönesamtalen ska höja blicken och titta framåt.
– Ta en dialog med arbetsgivaren om vad du ska göra för att kunna höja din lön på flera års sikt. Det kan handla om att utveckla ditt arbete, och ibland även byta tjänst, vilket kan förutsätta kompetensutveckling.

Begränsat löneutrymme

Men det är inte alltid de lönesättande samtalen fungerar som det är tänkt.
– Lönesättande chefer är bakbundna av ett löneutrymme att fördela. Vissa får beskedet ”fortsätt som idag”. Det håller inte. Vi måste ha en diskussion om vad man ska göra för att kunna påverka sin lön. Där behövs en tydlighet som har stöd i avtalet.

Han påminner om att det lönesättande samtalet är just ett samtal och inte en förhandling.
– Nyckeln är att ha en bra dialog om lön och arbetsuppgifter, med möjlighet att påverka dessa, men kom ihåg att arbetsgivaren i slutändan är den som sätter lönen.

Utveckla löneprocessen

Det görs en årlig undersökning om hur löneprocessen fungerar på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Syftet är att utveckla processen. Vid senaste revisionstillfället gjordes en förändring. Istället för att ha två lönesamtal om resultat, påslag och löneläge i båda samtalen har de renodlats.
– I det första lönesättande samtalet pratar vi om individens resultat och mål. I den andra delen några veckor senare, pratar vi lön. Fördelen är att det första lönesättande samtalet blir mindre laddat och ger möjlighet för chefen att få hela bilden innan lönen sätts.

Även om det finns saker att förbättra menar Sten Wolme att löneavtal utan centralt satt siffra är till fördel för akademiker.
– Vi behöver ha en bättre dialog med arbetsgivaren om löneutrymmet, för att kunna rekrytera och behålla, samt utveckla verksamheten. Arbetsgivaren upplevs ibland vara styrd av märket, som parterna inom industrin fastställer.

Överskott går tillbaka

Han förklarar att Länsstyrelsen i Västra Götaland genererar ett överskott nästan varje år. Pengar som inte förbrukas går tillbaka till staten, om överskottet är för stort.
– Varför inte lägga mer på höjda löner, frågar han retoriskt. Till exempel gamla snedsitsar. Argumentet från arbetsgivaren är att den vill vara försiktig och ta höjd för sämre tider.

När höjs lönerna?

Privat sektor

Parterna inom industrin går före och kommer överens om lönehöjningar och andra villkor. Avtalstiden varierar. Det avtal som nyligen träffades mellan facken och arbetsgivarna inom industrin löper över tre år. När märket är satt följer övriga avtalsområden efter och lägger sig på en likvärdig nivå. Inom vissa områden, som tjänstesektorn, finns ingen centralt satt siffra.

Statlig sektor

Här gäller tillsvidareavtal med lönerevision oftast 1 oktober varje år. Det förutsätter kontinuerlig dialog mellan arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation (Saco-S) för att vårda avtalen och justera dem vid behov. Några centralt satta siffror finns inte i avtalet, vilket ger möjligheter till högre lönehöjningar på lokal nivå.

Kommunal och landstingskommunal sektor

Inte heller här finns någon centralt satt siffra för parterna att hålla sig till. Avtalen löper tillsvidare och anger att löneöversyn ska ske 1 april varje år.

Tänk på detta i lönesamtalet

  1. Lägg fokus på dig själv och dina resultat. Använd gärna Saco Lönesök för att få koll på lönerna i din bransch och på din befattningsnivå.
  2. Följ upp dina resultat under året i relation till uppsatta mål när det gäller: ditt ansvar, dina arbetsuppgifter, din kompetens och prestation.
  3. Ta reda på om din lön har höjts i takt med hur du och dina arbetsuppgifter har utvecklats under de senaste åren?
  4. Sätt upp mål för nästa år, både för dig personligen och för verksamheten.
  5. Vad behöver du för att nå målen? Det kan handla om allt från en ny dator till kompetensutveckling.
  6. Du och chefen kommer överens om ny lön.
  7. Titta framåt och sätt upp mål för din lön på flera års sikt, och vad du behöver göra för att nå dit.
Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera