Frågor & svar
Nyheter

Pensions- och omställningsavtalen med KFO prolongerade

KFO och PTK har nu kommit överens om att prolongera (förlänga) nuvarande avtal om pensioner och omställning, så länge förhandlingarna om ett nytt avtal fortsätter.

Publicerad:

Det pågår förhandlingar mellan arbetsgivarföreningen KFO och PTK om pensioner och omställning eftersom KFO ensidigt sade upp nuvarande avtal för upphörande den 31 december 2017. Det har funnits en stor osäkerhet om vad som gäller avseende pensioner och omställning om parterna inte träffar ett nytt avtal före årsskiftet.

KFO och PTK har nu kommit överens om att prolongera (förlänga) nuvarande avtal så länge förhandlingarna fortsätter. Det innebär att nuvarande villkor och bestämmelser fortsätter gälla. Parterna konstaterar samtidigt att förhandlingarna förs i ett konstruktivt klimat och med största möjliga skyndsamhet.

- Genom prolongeringen av de nuvarande avtalen har skapats en positiv grund för det fortsatta förhandlingsarbetet där det viktigaste för oss är att medarbetarnas villkor gällande pensioner, omställning och försäkringar säkerställs säger Jaan Kolk PTK:s förhandlingsledare.

De avtalsområden mellan KFO och PTK:s medlemsförbund som omfattas av de nu pågående förhandlingarna innefattar bland annat industri- och tjänsteföretag, fristående skolor, förskolor och fritidshem, verksamheter inom hälsa, vård, omsorg samt ideella organisationer.