Frågor & svar
Nyheter

Omstritt beslut drabbar djuren

Djuren riskerar onödigt lidande och legitimationen urholkas. Det varnar Naturvetarna för nu när olegitimerad personal bland annat får söva djur.

Publicerad:

Trots kritik från bland annat Naturvetarna har Jordbruksverket fattat beslut om att djurvårdare nu får söva katter och hundar, och ge narkotikaklassade läkemedel. Undantaget är tillfälligt och gäller i sex år.

Tidigare fick endast legitimerad personal utföra dessa arbetsuppgifter. Men bristen på djursjukskötare har gjort att Jordbruksverket har ändrat föreskrifterna.

Förhastat beslut

– Beslutet är förhastat eftersom det saknas en riktig analys och data över hur situationen ser ut. Jag tror att bristen på djursjukskötare hade kunnat lösas med en annan organisation, i alla fall på de större klinikerna, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

Han får medhåll av Susanna Sternberg-Lewerin, professor vid SLU och ordförande för Sveriges veterinärmedicinska sällskap.

– Det är olyckligt att vi har hamnat i den här situationen och innebär ett steg tillbaka. Avancerad djursjukvård bygger på akademisk kunskap, men detta ger signaler om att den inte behövs. Både veterinärernas och djursjukskötarnas legitimation urholkas.

Splittrad veterinärkår

Hon förklarar att veterinärkåren är splittrad i frågan. Vissa veterinärer välkomnar beslutet eftersom operationer annars hade kunnat bli inställda, med risk för lidande hos djuren. Andra veterinärer menar att patientsäkerheten äventyras när djurvårdare efter en snabbkurs på åttio timmar får utföra dessa arbetsuppgifter.

Naturvetarna är inne på samma spår.

– Risken är uppenbar att djur får lida i onödan när personal som inte har specialkompetens utför kvalificerade och ansvarsfulla arbetsuppgifter. Dessutom urholkas värdet av djursjukskötarnas legitimation, vilket minskar intresset för att gå en treårig utbildning när det räcker med en snabbkurs för att utöva yrket, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

Analys behövs

Förändringen som trädde i kraft den 7 augusti är bara en tillfällig lösning. Sedan är tanken att återgå till de regler som gäller i dag.

– Tillfälliga undantag är inte bra för arbetsmiljön. Det bäddar för otydlighet och oklar ansvarsfördelning. Och vad säger att situationen är löst om sex år, givet att man inte har gjort en ordentlig genomlysning av tillgången på djursjukskötare i dag och på längre sikt, säger Kristofer Jervinge.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Olivia C 2017-08-27

Det är ju inte direkt så att djurvårdare kommer att få söva hur som helst. Dels måste de ha arbetslivserfarenhet på minst 2 år och dessutom gått den kursen på 80 timmar (både teori och praktik). Förutom det ska den ordinerade veterinären avgöra om djurvårdaren är lämplig för uppgiften. Det är tre steg som ska se till att säkerheten ändå hålls på en acceptabel nivå. Det finns förutom det jag nämnt ovanstående ytterligare faktorer som spelar in för att öka säkerheten, t.ex. ska legitimerad personal finnas i närheten. Jag har varit med om den personalbrist Jordbruksverket påpekar, jag har sett kliniker stängas ner, jag har sett kliniker ge upp försök om att få sommarvikarier. Jag har sett hur djursjukvården successivt blivit mer och mer ohållbar. Vad man kommit fram till i dagsläget är att man behöver akuta kortsiktiga åtgärder för att kunna stanna denna nedgång, för att sedan arbeta fram en plan för hur man långsiktigt ska förstärka djursjukvården. Dessa beslut som fattas äventyrar inte som många påstår djursjukskötarnas yrke. Det är ett beslut om en 6 års period, under dessa 6 år ska en plan skapats för hur man långsiktigt ska kunna rädda upp situationen. Under dessa 6 år förväntas alltså situationen vara stabiliserad, dvs man förväntas ha tillräckligt med legitimerad personal. Djurvårdarens undantag (de som gäller i 6 år) kommer då att utgå och bemanningen av behörig personal (legitimerade djursjukskötare) kommer att vara tillräcklig. Börjar dock djursjukskötare att ge upp och byta yrken eller annat pågrund av detta beslut kommer djurvårdarens undantag med stor sannolikhet att förlängas. Vad som därför behövs är idéer och engagemang för hur man långsiktigt och under denna 6 års period ska kunna ta fram tillräckligt med legitimerad personal.

Leg dss 2017-08-20

Det är kris i branschen. Det är så tråkigt att folk sticker. Och detta gör ju beslutet att sluta inte svårare. När man gått en utbildning med lånen som de medför, så kan man nu låta djurvårdarna göra uppgifter vi med legitimation bara fått göra. Legitimationen blir inget värt. Jag är på väg bort från yrket med en ny utbildning i sikte. En ny legitimation inom annan bransch, utan nätter och helger och med bättre ingångslön än jag får nu, efter x antal år på nacken. Tråkigt, men verklighet för många mer än mig.

Lars-Erik Liljebäck 2017-08-17

Hej, du har helt rätt.. Det är 80 timmar som gäller. Uppgifterna från Jordbruksverket har varierat under resans gång. Nu är beskedet därifrån entydigt. Tack för att du uppmärksammade felet.

AnneZY 2017-08-16

Obs! Snabbkursen för att få söva m.m. är 80 timmar inkl. praktiken,, alltså två veckor (står 8 veckor nu).
Kommentera