Frågor & svar
Nyheter

Omlokalisering av myndigheter leder till sämre effektivitet och lägre kvalitet

Regeringens beslut i dag att flytta sju myndigheter till orter utanför Stockholm kan leda till kompetensförlust, försämrad effektivitet och lägre kvalitet i myndigheternas verksamheter. Risken är uppenbar att kompetens förloras när medarbetare lämnar och inte följer med till den nya lokaliseringsorten.

Publicerad:

När regeringen planerar flytta myndigheter eller delar av myndigheter från Stockholm till andra delar av landet, omfattar detta cirka 350 arbetstillfällen. I de berörda myndigheterna har Naturvetarna ett drygt 50-tal medlemmar bland de anställda.

Skillnad på nya och etablerade myndigheter

- När regeringen skapar nya myndigheter bör de överväga var de ska placeras i landet och Naturvetarna stödjer ambitionen att vi ska ha statlig verksamhet på fler orter än i Stockholm. Nya myndigheter behöver inte alls vara centrerade till Stockholm, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör i Naturvetarna.

För etablerade myndigheter har ett flertal utredningar genom åren, som till exempel från Riksrevisionen och Statskontoret, visat att utflyttningar är kostsamma, resulterar i förlust av kompetens och försämrad effektivitet och kvalitet.

- Det tar många år innan verksamheten är tillbaka på samma nivå. Därför är vi kritiska till regeringens beslut att flytta myndigheter som närmast är att betrakta som expertmyndigheter.

Expertmyndigheter med specialistkompetens 

De myndigheter som omfattas av regeringens beslut bedriver också väsensskilda verksamheter, som kräver vitt skilda kompetenser hos medarbetarna.

- I expertmyndigheter är medarbetarnas kompetens ofta smal och av specialistkaraktär, svår att finna någon annanstans. Detta gäller exempelvis Strålsäkerhetsmyndigheten och Polarforskningssekretariatet. Därför är motivet att öka arbetstillfällena på orter utanför Stockholm inte hållbart i dessa fall. 

De myndigheter som berörs av regeringens beslut är Strålsäkerhetsmyndigheten, Polarforskningssekretariatet, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Svenska ESF-rådet, Universitets- och högskolerådet samt Tillväxtverket.

 

För vidare information, v v kontakta:
Per Klingbjer, förbundsdirektör, 08-466 24 38 eller 073-366 24 38