Frågor & svar
Nyheter
Två personer som skakar hand

Nytt avtal om flexpension för tjänsteföretag

Nu är det klart att även naturvetare inom tjänstesektorn kommer att omfattas av flexpension. Naturvetarna står bakom den överenskommelse som Sveriges Ingenjörer och Unionen har träffat med Almega.

Publicerad:

– Det är glädjande att vi nu har fått en lösning på den låsning som tidigare fanns om flexpension. Det innebär att anställda i tjänsteföretag får motsvarande flexpension som redan finns i industrin, säger Naturvetarnas förhandlingschef Bo Seving.

Det ger bättre möjligheter för individen att gå ner i arbetstid när pensionen närmar sig. Den andra delen av flexpensionen innebär att arbetsgivaren betalar in mer pengar till tjänstepensionen.

– I ett läge där avsättningarna till pensionen minskar och allt fler har svårt att klara sig på sin pension blir detta ett välkommet tillskott.

Tanken är att flexpensionen under en treårsperiod ska byggas ut till samma nivå som gäller inom industrin, dock max 2 procent.

Är den möjlig att välja bort?

– Vissa individuella valmöjligheter ska det finnas att byta flexpension mot lön. Det förutsätter att arbetsgivaren medger en sådan lösning. Avsättningen till flexpension, 0,2 procent för 2017, kan bytas mot en motsvarande lönehöjning.

Överenskommelsen om flexpension innehåller en del andra ändringar i avtalet, där flertalet träder i kraft den 1 november 2017. Det ger bättre möjligheter att gå ner i arbetstid från fyllda 62 år. Det finns också en vilja att utveckla framtidens kollektivavtal och att ta fram guidelines för avtalslistor vid uppsägning.

– Det här avtalet är en bra lösning som ger kollektiv nytta, men också möjligheter att göra individuella val, vilket var en viktig fråga för oss, säger Bo Seving.

 

Detta ingår i överenskommelsen:


• Gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal
• Vägen framåt, Steg för steg, En partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist
• Avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag
• Överenskommelse om möjlighet till deltid i pensioneringssyfte
• Avräkning av semesterersättning vid uttag av semester vid sammanfallande intjänande- och uttagsår
• Förändrade regler om anställningsformer
• Förändrade regler om beredskap
• Ny förhandlingsordning vid rättstvister

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera