Frågor & svar
Nyheter

Nytt avtal för naturvetare i staten

Ett nytt avtal, som gäller tillsvidare, har tecknats för statligt anställda akademiker, däribland naturvetare. En framgång för Saco-S är att parterna ska öka satsningarna på ett hållbart arbetsliv.

Publicerad:

– Avtalet innehåller flera förbättringar, som att vi tillsammans med Arbetsgivarverket inleder ett arbete om arbetstid och restid. Många av våra medlemmar deltar i olika internationella samarbeten och reser mycket i tjänsten, säger Andreas Nyström, Naturvetarnas förhandlingschef på offentlig sektor och ledamot i Saco-S styrelse.

Tjänstepension till föräldralediga

Ännu en viktig förändring är ett förbättrat intjänande av tjänstepension under föräldraledighet. Nu kommer alla att tjäna in full pension under föräldraledigheten.

– ­Det kommer att påverka många av våra medlemmars tjänstepension på ett positivt sätt. Det är också viktigt ur ett jämställdshetsperspektiv.

Det hållbara arbetslivet

Ett hållbart arbetsliv blir nu ett eget arbetsområde för parterna att utveckla. Fokus kommer att ligga på ett friskt arbetsliv, rehabilitering av långtidssjukskrivna, förebyggande arbete mot ohälsa, friskvårdsinsatser, liksom karriär och kompetensutveckling.

– Det är glädjande och visar att arbetsgivarna tar frågan om ett hållbart arbetsliv på allvar, säger Andreas Nyström.

Något på minussidan?

– Som i alla förhandlingar är det ett givande och tagande. Rätten att spara semester kommer att minska till 30 dagar. Samma förändring skedde i våras inom kommuner och landsting.                   

Fler nyheter i avtalet

  • Arbetsgivarverket ska återkommande samla in statistik kring tidsbegränsade anställningar och återrapportera den till parterna.
  • Bättre ersättning vid förebyggande sjukpenning.
  • Utökad ersättning vid långtidssjukskrivning.
  • Personskadeavtalet – PSA förbättras genom att den 14 dagar långa karenstiden tas bort och kravet på vållandeprövning försvinner.
  • Kännedomen ska öka kring möjligheten att teckna enskilda överenskommelser för att hantera individens möjlighet att förena arbete och privatliv.
  • Arbetsgivarverket ska informera och kommunicera till arbetsgivarna om syftet med och förutsättningarna för provanställning
  • Saco-S och Arbetsgivarverket har slutit en ny separat överenskommelse om RALS-T.

 

 

 

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera