Frågor & svar
Nyheter

Ny arbetsmiljömyndighet till Gävle

En ny myndighet ska byggas upp i Gävle: Myndigheten för arbetsmiljökunskap. I sommar startar uppdraget att ansvara för kunskap inom arbetsmiljö.

Publicerad:

Regeringen har beslutat att skapa en ny arbetsmiljömyndighet som ska placeras i Gävle. Uppdraget blir att stödja det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna genom att sammanställa, tillgängliggöra och kommunicera kunskap om arbetsmiljö.

Myndigheten ska också arbeta med frågor om företagshälsovård, utvärdera arbetsmiljöpolitiken och stödja regeringen i det internationella arbetsmiljöarbetet.

Uppgiften som nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv flyttas därmed från Arbetsmiljöverket till den nya myndigheten.

– En utredare har fått i uppdrag att inrätta den nya myndigheten. I det uppdraget ingår även att fatta beslut om bemanning, säger Angelica Kauntz, departementssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet.

Myndigheten ska vara igång 1 juni 2018 och sedan byggas upp successivt.

Kommentarer

Kommentera