Frågor & svar
Nyheter
Två personer som skakar hand

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen

Bland annat kommer garantinivån att höjas i det gamla tjänstepensionsavtalet PA-KL. Pensionsavgiften från arbetsgivaren kommer också att förmedlas fyra gånger per år i tjänstepensionsavtalet AKAP-KL istället för som nu, en gång per år.

Publicerad: