Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna positiva till oberoende organ som utreder forskningsfusk

Naturvetarna har svarat på en remiss om oredlighet inom forskning (SOU 2017:10). Utredningen föreslår bland annat att en ny myndighet ska inrättas för att utreda misstankar om oredlighet. Naturvetarna välkomnar förslaget om ett oberoende organ som utreder forskningsfusk, men anser att det behöver kompletteras i frågor om sekretess, och att samma regler ska gälla för offentligt finansierad forskning och privat sektor. 

Publicerad: Uppdaterad: