Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Naturvetarna ger tummen upp för ett nytt arbetsmiljöcentrum

Att allt fler går in i väggen på jobbet har blivit ett samhällsproblem. För att vända den trenden föreslår en utredning att ett arbetsmiljöcentrum inrättas.

Publicerad:

Tanken är att ett nytt arbetsmiljöcentrum ska ha en samordnande roll och föra ut ny forskning och kunskap om arbetsmiljö till arbetslivet.

– Den samlande kraften saknas idag. Därför välkomnar Naturvetarna förslaget och menar att parterna på arbetsmarknaden behöver stöd i det här arbetet.  Det ger styrka att ha forskningen i ryggen för att lösa problem som har sin källa i en dålig arbetsmiljö, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

Två olika förslag

Utredningen har två förslag när det gäller organisationen.

– Vi förordar att en ny myndighet inrättas för frågor om arbetsmiljö. Att ha verksamheten som en särskild inrättning på Stockholms universitet ser vi som ett sämre alternativ. Det är viktigt att centret får en fri och oberoende roll, och att det kan jobba långsiktigt.

Arbetsliv i förändring

Naturvetarna har fått möjlighet att svara på ännu en remiss. Den har titeln ”Ett arbetsliv i förändring” och föreslår bland annat att regionala skyddsombud ska få ökade befogenheter.

– Det stöder Naturvetarna, men vi vill gå ett steg till och menar att regionala skyddsombud, som utses av facken, ska kunna gå in på arbetsplatser där det saknas kollektivavtal.

Utredaren är försiktigare och föreslår att regionala skyddsombud bara får komma in på arbetsplatser där det finns kollektivavtal, eller att det nyligen har funnits. Däremot behöver det inte finnas medlemmar på den arbetsplatsen.

– För oss är det viktigt att värna om arbetsmiljön för alla naturvetare, eftersom vi vet att många inte omfattas av kollektivavtal, säger Kristofer Jervinge.

Palle Liljebäck

chefredaktör