Frågor & svar
Nyheter

När kan jag räkna med ”fast anställning” inom akademin?

Jag är inskriven som doktorand och avser att satsa på en framtid som forskare. Många vittnar om osäkra anställningar och en ständig jakt på anslag. Vilka möjligheter till karriär finns inom akademin och när kan jag räkna med en ”fast anställning”?

Publicerad:

Att satsa på en akademisk karriär ger en fantastisk möjlighet till egen utveckling och stor frihet att planera sitt arbete. Systemet fungerar så att man själv måste söka anslag för att finansiera lön till sig själv, och ofta också till sina doktorander och postdoks.

Det första steget efter disputationen brukar vara en tidsbegränsad anställning som postdok, i Sverige eller utomlands, under en period av ett till fyra år. Om man får egna medel från en svensk statlig forskningsfinansiär för postdok så kan man bli utsänd på ett så kallat URA-kontrakt. Det innebär att man skattar i Sverige och bland annat behåller sin sjukpenninggrundande inkomst. I Sverige regleras postdok-anställningarna av kollektivavtal och pågår i två år.

Naturvetarna tycker inte att det är acceptabelt att stapla tidsbegränsade anställningar ovanpå varandra

Ofta förlängs anställningen efter postdok med ytterligare två år, med stöd av lagen om anställningsskydd. Dessa anställningar ska dock utlysas och sökas i konkurrens. I nästa steg är det möjligt att söka en tidsbegränsad meriteringsanställning under fyra år. Även den söks i konkurrens.

Har man gått igenom alla steg kan man ha haft tidsbegränsade anställningar upp till fjorton år.  Många får en fast tjänst innan dess, men allt för många måste traggla sig igenom hela systemet.

Naturvetarna tycker inte att det är acceptabelt att stapla tidsbegränsade anställningar ovanpå varandra. Det är inte tillåtet på arbetsmarknaden i övrigt, och borde inte heller vara det inom akademin.

Vi menar att man som forskare är kvalificerad för att söka en fast tjänst efter genomförd postdok. Det skulle ge bättre trygghet och förutsägbarhet för våra forskare. Vi är övertygade om att det dessutom skulle ge ännu bättre forskning i Sverige – forskning som ger möjlighet till långsiktighet, nyfikenhet, och nya upptäckter.

Kommentarer

Kommentera