Frågor & svar
Nyheter

Myndighetsflytt som hotar strålsäkerheten

Sju myndigheter kommer att flytta från Stockholm. En av dem är Strålsäkerhetsmyndigheten. Ett olyckligt beslut tycker Saco-S-föreningen som nu i samråd med myndighetsledningen jobbar för att säkerställa verksamheten och hitta bra lösningar för de anställda.

Publicerad:

Ännu är det inte klart hur många av de anställda och vilka delar av Strålsäkerhetsmyndigheten som ska flytta till Katrineholm. Att det blir en utlokalisering har regeringen beslutat och beslutet lär inte rivas upp.
- Det är verkligen olyckligt och drabbar våra medlemmar, säger Elisabeth Tengborn, ordförande i Saco-S-föreningen på myndigheten.
Bara ett fåtal, sex personer, av de Saco-S- och ST-anslutna medlemmarna som svarat på en enkätundersökning avser att flytta till Katrineholm.

Långa resor

Hon berättar att många bor norr om Stockholm och skulle få orimligt långa resvägar. Samma undersökning visar att 109 av de 174 som svarade anger att de tänker söka nytt jobb om deras tjänst berörs. Övriga kan tänka sig att pendla, men 70 procent av dem ser det som en övergångslösning medan de söker nytt jobb.
- Nu arbetar vi på att hitta bra lösningar för medarbetarna, både för dem som flyttar med och för dem som avser att lämna myndigheten. Det handlar bland annat om möjligheten att kunna jobba på resan till och från Katrineholm och att få arbeta på distans.
Trygghetsstiftelsen har varit på myndigheten och informerat om vilket stöd de anställda som slutar kan få. Det handlar om allt från ekonomiskt stöd till coachning vid jobbsökning och att starta eget.
Elisabeth Tengborn förklarar att ledningen inser problemet, där fack och arbetsgivare försöker hitta lösningar tillsammans.
- Hittills har samarbetet fungerat bra i samrådet. Det är arbetsgivaren som gör risk- och konsekvensanalysen och fattar beslut. Däremot kan vi lyfta vissa frågor och på så sätt påverka processen. Det kommer att ske en MBL-förhandling i november gällande de verksamheter som kommer att flyttas.

Flyttar om ett år

I media har olika siffror över hur många som ska flytta har presenterats. Om tidtabellen håller kommer besked om det i slutet av november. Vilka som berörs får personalen veta i december. Planen är att det nya kontoret är på plats i Katrineholm oktober 2018.
Det finns en stor oro för att kompetens går förlorad och att strålsäkerheten i samhället hotas.
- Fyra kärnkraftreaktorer håller på att avvecklas, men för resterande sex finns inget slutdatum. Därför behövs fortsatt tillsyn både av de reaktorer som är i drift och de som kommer att avvecklas. Ännu en aktuell fråga är ansökan om slutförvar av använt kärnbränsle som behöver granskas

Tjernobyl gäckar

Tjernobyl påverkar oss än i dag med förhöjd strålning i markytan på vissa platser i landet.
- När haveriet i Fukushima inträffade hade vi dagliga möten med regeringskansliet. Det är viktigt att ha en hög beredskap och snabbt kunna reagera vid olyckor.
Saco-S-föreningen vid Strålsäkerhetsmyndigheten får medhåll av Naturvetarna, som har drygt femtio medlemmar på de myndigheter som berörs av utlokaliseringen.
- Det tar många år innan verksamheten är tillbaka på samma nivå. Därför är Naturvetarna kritiska till regeringens beslut att flytta myndigheter som närmast är att betrakta som expertmyndigheter, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Dyrt och ineffektivt

Han hänvisar till utredningar, från bland annat Riksrevisionen, som visar att utflyttning av myndigheter blir kostsam, kompetens går förlorad och att effektiviteten och kvaliteten försämras.
Ännu en viktig fråga som inte är klarlagd är huruvida de anställda som inte följer med i flytten har rätt till omställningsstöd från Trygghetsstiftelsen.
Vilka planer har du själv?
- Jag har tre småbarn och har ingen anknytning till Katrineholm. Om min verksamhet flyttar dit så söker jag nytt jobb. Och i väntan på det får jag pendla, säger den disputerade kärnfysikern, som jobbar med beredskapsfrågor.
Om det skulle hända en olycka vid ett kärnkraftverk i Sverige eller utomlands ingår Elisabeth Tengborn i den krisorganisation som bland annat ska ge expertstöd till räddningsledaren.

FAKTA

Stöd från Trygghetsstiftelsen

Inför uppsägningar på grund av arbetsbrist kan Trygghetsstiftelsen komma till myndigheten och informerar om det stöd som kan ges.
Det handlar om jobbcoachning, kompetensutveckling, seminarier om till exempel att söka jobb och LinkedIn, starta eget-coachning och resor till intervjuer och seminarier.
För den tillsvidareanställde som sagts upp på grund av arbetsbrist kan Trygghetsstiftelsen fylla upp a-kassan till 80 procent av tidigare inkomst under 200 dagar, och därefter 70 procent under 100 dagar.
Förra året fick drygt åtta av tio nytt jobb före uppsägningstidens slut.

Sju myndigheter flyttar

De sju myndigheter som i augusti fick besked om omlokalisering är: Delar av Strålsäkerhetsmyndigheten till Katrineholm. Polarforskningssekretariatet till Luleå, Myndigheten för kulturanalys till Göteborg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor till Växjö, delar av ESF-rådet till Gävle, delar av Universitets- och högskolerådet till Visby och delar av Tillväxtverket till Östersund.

Palle Liljebäck

chefredaktör