Frågor & svar
Nyheter
Veronica Lindeberg arbetar bland annat med solceller genom projektet ”Sol i syd” som drivs av Energikontoret Skåne.

”Att rädda världen var inget flum för mig!”

Under första veckan på universitet fick studenterna skriva ner målet med sin utbildning. För Veronica Lindeberg var det ”att rädda världen” som gällde.

Publicerad:

Det är nu sjutton år sedan, och hennes målsättning är mer aktuell än någonsin. Månadens naturvetare, Veronica Lindeberg, är klimat- och energistrateg på länsstyrelsen i Skåne. Hon jobbar främst med åtgärder och projekt kopplade till energieffektivisering i företag, industrier och kommuner och med att minska användandet av fossila bränslen i regionen.

Varje år får länsstyrelsen ett uppdrag från regeringen med mål att uppnå, och har sedan fria tyglar att bestämma hur de ska lägga upp arbetet för att nå målen. Enheten som Veronica Lindeberg arbetar på har satt upp prioriterade områden för hela Skåne.
– En av våra strategier är att via tillsyn hjälpa företag att arbeta med energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen. Vi tror att detta är en väg att gå för att nå målen, och det är min och mina kollegers uppgift är att se till att vi gör det.

Bort med flaskhalsar

De arbetar med flera EU-projekt. Ett av dem handlar om incitament för energieffektivisering. Alla länsstyrelser i landet är med, och Veronica Lindeberg är en av projektsamordnarna för Skånes del. Här anordnas seminarier så att inspektörer får större kunskap om hur det fungerar med energieffektivisering.
– Vi tar fram verktyg med målet att få bort flaskhalsar som hindrar energieffektivisering i industrin. Det är ett svårt ämne för alla parter och innefattar mycket teknik och systemkunskap.

Veronica Lindeberg arbetar även med solceller genom projektet ”Sol i syd” som drivs av Energikontoret Skåne. Här tittar man på potentialen för solenergi i Skåne och länets trettiotal kommuner. Bara genom att planera byggandet på ett bättre sätt kan man enkelt ta tillvara denna rena el från solen. Småskalig elproduktion är ett bra komplement i elförsörjningen.
– Vi måste byta ut skitig och fossil el mot ren el samtidigt som vi minskar energiförbrukningen.

Veronica Lindeberg säger att hon verkligen har hamnat rätt, här får hon jobba både frågor hon brinner för. Hon samarbetar med andra myndigheter och försöker hitta vägen framåt för att nå sina mål om en renare och mer hållbar värld.
– Överlag tycker jag att länsstyrelserna i Sverige har väldigt engagerad och framför allt kunnig personal. Här jobbar många idealister, med mycket kunskap. 

Månar om allt som lever

Veronica Lindeberg berättar att hon varit väldigt mån om allt liv ända sedan barnsben.
– Jag grät när mina föräldrar rensade ogräs, och jag tyckte till och med synd om frukter som blev uppätna. När vi köpte kaniner, valde jag alltid någon med sår eller hälta, för att få ta hand om dem.

Hon ville bli läkare, socialarbetare eller jobba med något inom miljö. Hon kom fram till att genom att hjälpa Jorden så hjälpte hon allting. Veronica Lindeberg valde ekoteknikprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund och är ekotekniker med en master i miljövetenskap. Hon minns första veckan vid universitet, då studenterna fick uppgiften att skriva vilket mål de hade med sin utbildning. Först efter studierna skulle de öppna brevet och läsa om sitt mål igen.
– Jag hade skrivit ”rädda världen”! Det var inget flummigt för mig, utan väldigt konkret, jag hade en plan hur jag skulle göra det.

Tips till nyexaminerade

Veronica Lindeberg säger att man i början av karriären kanske får söka även jobb som ligger utanför sitt utbildningsområde.
– Tänk att allt kan leda till något. Samla på dig kunskap och ta de jobb du kan få, även om det är något tillfälligt, obetalt eller i utkanten av din utbildning. Själv har jag bland annat restaurerat fiskbottnar i Piteälven och jobbat på reningsverk som driftstekniker.

När hon tog examen 2004 fanns det jobb som miljöinspektör att söka, i övrigt var miljö och hållbarhet en ganska död arbetsmarknad. Kanske det var Al Gores film En obekväm sanning som satte fart på utvecklingen. Efter det tog många in miljöfrågorna i sin organisation och det fanns fler jobb att söka.
– Fortsätt att vara medlem i facket. Om det väl blir problem på jobbet så behöver du någon i ryggen som kan stödja dig. 

Motivering till Månadens Naturvetare

Kollegan Ulrika Vinka låter hälsa: ”Jag tycker att Veronica Lindeberg på länsstyrelsen Skåne ska få en fruktkorg eftersom hon alltid är så glad och positiv och har jobbat i många år för ett klimatsmartare Skåne.”

Kommentarer

Kommentera