Frågor & svar
Nyheter

PH 2017-09-29

Nej, självklart inte. Jag vill fortsätta ha en bra relation till mina kollegor, och det menar jag försvåras om man tvingas in i en så snäv mall.