Frågor & svar
Nyheter

Lotta 2017-09-29

Nej det blir för mycket störningar när man skall koncenterara sig samt att ljudmiljön gör det svårt att prata.