Frågor & svar
Nyheter

Besviken 2017-10-02

På min myndighet har ett par forskare systematiskt sammanställt forskningen på området. Sammanställningen tyder på negativa effekter på koncentration och prestationsförmåga, minskad interaktion inom arbetslag, men ökad interaktion mellan arbetslag. Och att det fungerar särskilt dåligt för personer med någon form av funktionsnedsättning. Samt att ffa chefer återfinns i högre grad bland de nöjda. Men begränsat med studier av hög kvalitet, som bäst före-efter-mätningar med självrapporterade data (det är den studietypen som forskarna hos oss avgränsade sin sammanställning till), vilket gör det än mer anmärkningsvärt att detta införs i så hög grad, därtill ofta mot personalens vilja...vilket även riskerar bli fallet hos oss...