Frågor & svar
Nyheter

Anna 2017-10-03

Nej, det är förödande för effektiviteten och oerhört tröttande för den anställda. Sen finns det bättre och sämre landskap beroende på utformning och hur stor hänsyn som tas. Men förstår inte behovet av att prata så högt (och privat) som många gör..