Frågor & svar
Nyheter

Månadens fråga: Vad gör ni för att stärka lagkänslan på jobbet?

Effektiva team är en nyckel till framgång. Men det är inte alltid samarbetet fungerar friktionsfritt. I botten handlar det om att ha goda relationer med kollegorna. Nu undrar vi hur ni jobbar för att uppnå en bra teamkänsla.

Publicerad:

Läs om hur team kan gå från att vara trivsamma till att bli effektiva.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

salwa 2017-03-10

Pratar med varandra och ha roligt på jobbat.

Agata Banach 2017-03-10

Vi lägger stort fokus på teamkänsla och samhörighet på Sweco. Vi firar alla framgångar så som vunna anbud och nya medarbetare, vi har måldagar med tex matlagning på våren, gruppdag innan sommaren och gruppresa på hösten där vi gör studiebesök och övernattar på hotell. Under året gör vi mindre em/kvällsaktiviteter där vi pratar och gör övningar inom gruppdynamik, roller och feedback för att sedan gå ut och spela bowling eller varför inte dreja. Flera av oss tränar ihop på luncherna och i december brukar vi ha en amaryllistävling - den som får den längsta stjälken vinner! Ett axplock av sådant som vi gör med gruppen!
Kommentera