Frågor & svar
Nyheter

Mattias Lantz 2017-05-19

Försöker få allmänheten att förstå att vi får mycket svårt att klara klimatutmaningen om vi stänger existerande kärnkraftverk i förtid, och att diskussionen om förnybart vs kärnkraft är kontraproduktiv om vi ska få bort det fossila. 85% av världens energiförsörjning är ännu fossil och utmaningen är enorm. På det personliga planet; har ingen egen bil och försöker undvika onödiga resor och konsumtion (inte alltid i samklang med övriga familjens prioriteringar), samt välja vegetariska alternativ lite oftare.