Frågor & svar
Nyheter

Längre uppehållstillstånd för doktorander

Nu förbättras villkoren för doktorander med uppehållstillstånd för studier. I stället för ettåriga uppehållstillstånd kan man söka för två år.

Publicerad:

Nu kan den som är doktorand få ett tvåårigt uppehållstillstånd för studier. Detta gäller både första gången man ansöker uppehållstillstånd och när man ansöker om förlängning. Reglerna gäller även medsökande till doktorand. Tidigare gällde uppehållstillståndet i ett år.

Extended residence permit for doctoral students

It is now possible for doctoral students to get a residence permit for studies for a period of two years. This is relevant the first time you apply for a residence permit as well as when you apply for an extension. The rules also include fellow applicants.