Frågor & svar
Nyheter
Två personer som skakar hand

Kommentar till UKÄ:s årsrapport: Tillsvidareanställning skulle ge bättre trygghet för forskare

Många universitet och högskolor har fortfarande en hög andel visstidsanställda lärare och forskare, något som framgår av Universitetskanslersämbetets årsrapport som presenterades den 1 juni. Naturvetarna konstaterar att en förbättring totalt sett har skett, men att en förbättring om 2 procent är alltför liten och att takten är för långsam.

Publicerad:

En person som har gått igenom alla möjligheter till tidsbegränsade anställningar som finns inom akademin (doktorand, postdok, meriteringsanställning, allmän visstid, vikariat) kan ha haft tidsbegränsade anställningar upp till 14 år. Många får en fast tjänst innan dess, men alltför många måste ta sig igenom hela systemet.

- Vi tycker inte att det är acceptabelt att stapla tidsbegränsade anställningar ovanpå varandra på det här sättet. Det är inte tillåtet på arbetsmarknaden i övrigt – och borde inte heller vara det inom den akademiska världen, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör för Naturvetarna.

Öka lärosätenas möjligheter att styra

Att lärosätena inte anställer sina forskare tillsvidare handlar knappast om illvilja, utan snarare om att de upplever att deras ekonomiska handlingsförmåga är kringskuren. Naturvetarna förespråkar i stället en förändrad fördelning mellan basresurser och extern forskningsfinansiering samt ökade möjligheter för lärosätena att styra sina egna verksamheter.

- Den som är forskare är kvalificerad för att söka en fast tjänst efter genomförd postdok. Det finns ingen konflikt mellan trygga anställningsvillkor och nyskapande och nytänkande forskning. Tillsvidareanställning är normen på svensk arbetsmarknad och skulle inom akademin ge bättre trygghet och förutsägbarhet för våra forskare.

- Vi är övertygade om att det dessutom skulle ge ännu bättre forskning i Sverige – forskning som ger möjlighet till höjd utbildningskvalitet, långsiktighet, nyfikenhet och nya upptäckter, säger Per Klingbjer.

För vidare information, v v kontakta:
Per Klingbjer, förbundsdirektör, 08-466 24 38
Andreas Nyström, teamchef och förhandlingschef offentlig sektor, 08-466 24 22