Frågor & svar
Nyheter

Juristen svarar: Hur ska vi komma överens i företaget?

Jag och några vänner ska starta företag tillsammans. Vi är alla biologer och kommer att erbjuda tjänster inom natur- och miljövård. En av oss är mer inriktad på hållbart byggande. Hur ska vi tänka för att allt ska löpa så smidigt som möjligt i företaget? Och vad händer om vi blir oense?

Publicerad:

Affärsjuristen Noshin Kardelpå Avtal24 tipsar här om viktiga 10 punkter att komma överens om när ni är flera ägare i ett bolag. Studier visar att en tydlig och öppen dialog när avtal förhandlas fram, ofta leder till långvariga, lönsamma affärer och en ökad förståelse parterna emellan.

Hur ska det se ut för ert företag när det gäller? 

Ansvar och ersättning: Vem ska göra vad? Ska lön betalas ut? 

Hur ska styrelsen utses: Vem får till exempel nominera styrelsemedlemmar? 

Vad ska gälla vid meningsskiljaktigheter: Hur och var ska en eventuell tvist lösas? 

Konkurrens: Får ni ha sidouppdrag utan godkännande från övriga delägare? 

Hur ska bolaget värderas: Vem ska värdera bolaget och hur? 

Överlåtelse av aktier: Får ni sälja era aktier till vem ni vill och till vilket pris som helst? 

Vad ska hända om någon bryter mot överenskommelsen? Ska det utgå ett förutbestämt skadeståndsbelopp?

Drag along och tag along: Vill ni skydda både majoriteten och minoriteten vid försäljning?

Skyldighet att göra ägarandelar i bolaget till enskild egendom? Ni kan annars få en av delägarnas make som ny delägare vid en skilsmässa.

Skriv kompanjonavtal: Säkerställ att ni har samma syn på hur företaget ska drivas och chansen ökar att ni blir framgångsrika företagare.

Skriv kompanjonavtal kostnadsfritt hos Avtal24

Hos Avtal24 kan du som företagarmedlem i Naturvetarna kostnadsfritt skriva kompanjonsavtal online eller tillsammans med en jurist. För att ta del av dina förmåner hos Avtal24 och skriva de avtal just du behöver, registrera dig på www.avtal24.se/naturvetarna