Frågor & svar
Nyheter
Grönytor och parker står högt i kurs när staden förtätas. Det handlar om livskvalitet för stadens invånare. Foto: Helsingborgs kommun

Helsingborg bäst på miljö

I Helsingborg går miljö och tillväxt hand i hand. Kommunen har prisats för båda. Ett framgångsrecept är att alla är med på tåget för att vara ledande i landet och kunna erbjuda invånarna hög livskvalitet.

Publicerad:

Träget arbete och nyfikenhet har gett resultat, säger Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborg, utan att dölja sin stolthet. Framgången kom inte helt överraskande. Kommunen har legat högt i flera mätningar.
– Vi har satt upp målet att vara ledande i Sverige när det gäller miljö och livskvalitet.

”Miljösatsningar kostar initialt, men lönar sig på sikt”

Som om inte det räckte har även utmärkelsen årets tillväxtkommun tilldelats Helsingborg.
Vad har ni som andra inte har?
– Alla är med på tåget, från högsta politiska nivå till förvalt-ningar och bolag. Det finns en bred politisk enighet om det, vilket alla måste förhålla sig till. Alla drar sitt strå till stacken, säger han ödmjukt.

Vill bli bättre

Till exempel finns det en miljö-samordnare inom alla förvaltningar och bolag. Och nu vill kommunen bli ännu bättre. När tidningen Naturvetare ringer är politiker och direktörer för de olika förvaltningarna på studieresa i Danmark.
– Århus, som är en stad av Malmös storlek, kan vi lära oss av. Där har man kommit långt med medborgarinflytande. Att få in nya impulser och tankar ger kraft i organisationen. Viktigt att kunna utmana oss själva och inte vila på gamla lagrar.

Danskarna är duktiga på att samarbeta över gränserna, i frågor om allt från infrastruktur till förorenad mark, menar Henrik Frindberg. Till saken hör också att Danmark har genomfört en kommunreform och minskat antal kommuner från runt trehundra till hundra.

Att Vestas utvecklar vindkraft i Århus förpliktigar säkert. Miljö och tillväxt går hand i hand.
– Ja, så är det verkligen. Miljösatsningar kostar initialt, men lönar sig på sikt. Vem vill bo i en kommun som struntar i miljö, säger han retoriskt och menar att en god miljö ger bättre livskvalitet.

Spar grönytor

Det avspeglar sig bland annat i att grönytor och parker står högt i kurs. Men man vill heller inte bygga på åkermark när staden expanderar.
– Vi bygger på ytor i staden som inte används. Ett sådant exempel är ett nytt bostadsområde vid hamnen. Det håller på att byggas nu och har en uttalad miljöprofil som bland annat syftar till att hushålla på vatten.

I det ligger att ta hand om dagvatten, använda vakuum-toaletter och låta svartvatten och organiskt avfall omvandlas till biogas som bidrar till den lokala energiförsörjningen.

Vad gör Helsingborg mer, rent konkret?
– Vi tillämpar koldioxidväxling, som innebär att flygresor belastas med ett pristillägg på 50 procent internt. De pengarna förs över till tågresor i tjänsten, som blir gratis. Det gör att alltfler tjänsteresor görs med tåg.

Biogas och el

I princip alla bilresor i tjänsten körs på biogas eller el. På den punkten är de bäst i landet. Det gäller även för det lokala bussbolaget
– Vi jobbar för att kollektiv-trafiken ska växa, liksom resor med cykel och till fots. Det speglas bland annat i att cykelbanorna breddas på bekostnad av biltrafiken.

I hela staden finns fjärrvärme, som drivs av förbränning av bland annat avfall, flis och vegetabiliska oljor.
Har ni mål för livsmedel också?
– För mat som serveras i kommunens regi är målet att öka andelarna fairtrade och ekologiskt, liksom närproducerat.

Tro det eller ej, men Helsingborg har vunnit ännu en utmärkelse: årets IT-kommun.
– Vi tar digitaliseringen på allvar och inför den på bred front för att bli effektivare, vilket hänger ihop med vår satsning på hållbarhet och kvalitet, säger miljödirektören, som är miljö- och hälsoskyddsinspektör i botten.

Sveriges miljö-kommuner 10 i topp

  1. Helsingborg
  2. Gävle
  3. Västerås
  4. Lund
  5. Uppsala
  6. Örebro
  7. Stockholm
  8. Karlstad
  9. Lomma
  10. Järfälla

Rankningen är utförd av Aktuell hållbarhet, med bedömning av bland annat miljömål, klimatmål, ekonomiska styrmedel, hållbara transporter och livscykelanalyser.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera